155

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje > ZZS KVK > Projekty EU > Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek ZZS KVK

Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek ZZS KVKNázev projektu:                                   Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje

Registrační číslo projektu:                  CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0001708

Cílem projektu Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ je pořízení technologií, simulačních technologií, technického a technologického vybavení nezbytného pro výuku a odbornou přípravu, včetně výukového softwaru a výcvikových a vzdělávacích pomůcek, za účelem dosažení rozvoje dovedností, odborných znalostí a zvýšení úrovně součinnosti základních složek IZS při řešení rizik vzniklých mimořádnými událostmi vyvolanými změnou klimatu a rizik havárií nebezpečných látek.

Na projekt „Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“, registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0001708, je poskytována finanční podpora EU, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 27. výzva - VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÁ STŘEDISKA IZS - SC 1.3.

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg