155

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje > ZZS KVK > Pracoviště krizové připravenosti

Pracoviště krizové připravenosti


je pracovištěm zdravotnické záchranné služby, podle Zákona 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, které je určeno pro koordinaci:

  • úkolů vyplývajících z krizového plánu a dokumentace integrovaného záchranného systému (IZS),
  • vzdělávání a výcviku v oblasti krizového řízení, urgentní medicíny a medicíny katastrof,
  • komunikačních prostředků pro plnění úkolů v IZS a v krizovém řízení,
  • psychosociálních intervenčních služeb v případě mimořádné události nebo krizové  situace,
  • vzdělávání a výcviku složek IZS k poskytování neodkladné resuscitace.
 
Pracoviště je řízeno krizovým manažerem – specialistou, který splňuje kvalifikační předpoklady na pracovní pozici. Krizový manažer také plní funkci styčného bezpečnostního zaměstnance, kterého musí mít každý subjekt kritické infrastruktury. Styčný bezpečnostní zaměstnanec poskytuje za subjekt kritické infrastruktury součinnost při plnění úkolů podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). Hlavním úkolem krizového manažera je plánovací činnost. Zejména vytváření traumatologického plánu organizace, v němž jsou stanoveny opatření a postupy při zajišťování a poskytování přednemocniční neodkladné péče v případě hromadného postižení zdraví. Dalším důležitým dokumentem je plán krizové připravenosti organizace, což je dokument upravující přípravu organizace na řešení krizových situací, což jsou mimořádné události, při kterých byl vyhlášen jeden z krizových stavů.
 
Pracoviště krizové připravenosti, kromě plánovací činnosti a přípravy „krizové dokumentace organizace“, zajišťuje i materiálně technické zabezpečení, včetně ochranných prostředků speciálního určení pro skutečné zvládání mimořádných událostí  a krizových situací. Lékaři a zdravotničtí záchranáři tak mají k dispozici :
  • třídící karty, kterými lékař označuje při hromadném postižení zdraví raněné a zasažené barevně podle priority transportu do zdravotnických zařízení,
  • ochranné prostředky speciálního určení používané výjezdovými skupinami v případě ohrožení vysoce virulentní nákazou, tzv. „BIOHAZARD“, sety tvořené kombinézou, návleky na obuv, ochrannými brýlemi, respirátory a celo-obličejovými maskami s filtry,
  • sety pro třídění zraněných START, obsahující prostředky k rozlišení vedoucích jednotlivých stanovišť na místě zásahu, značící prvky pro snadnou orientaci při ošetřování a odsunu zraněných, v barevném provedení, dle priorit, a samotné třídící pásky pro primární třídění, včetně třídících karet pro lékařské třídění, které má každý záchranář u sebe v příruční brašně,
  • speciální sanitní vozidlo, modul pro likvidaci zdravotnických následků hromadného postižení zdraví, který slouží jako transportní vozidlo většího množství zdravotnických přístrojů a materiálu, včetně menšího zázemí pro zasahující záchranáře.