155

Fulltextové vyhledávání

První pomoc


Znalost základní první pomoci veřejnosti je i pro nás velice důležitá. Radíme, abyste udělali vždy tři důležité kroky:

 1. Kontrola vlastní bezpečnosti. Ověřte, zdali je prostředí pro Vás, jako zachránce, bezpečné. Týká se zejména případů v terénu nebo v prostředí, které neznáte
 2. Kontrola stavu vědomí - zdali osoba reaguje ověříme oslovením, zatřesení. 
 3. Kontrola životních funkcí - zdali osoba dýchá. Dýchání ověříme pohledem (zdali se zvedá hrudník), poslechem (přiložením ucha nad ústa a nos), či hmatem (zdali při položení ruky na hrudník cítíme pohyb). Nehledáme tep, hledání místa, kde tep ucítíte je zbytečná ztráta času. 
 4. Pokud je na místě někdo další, využijte jeho pomoci.
 5. Vytočení linky 155.

Proč tedy znát první pomoc, když Vám operátorka poradí, co máte dělat?

Je to prosté. Operátorka Vám bude radit, co máte dělat, ale Vy budete vědět jak to máte dělat. Operátorka totiž nevidí, co se na místě odehrává a jestli postup děláte správně. Tudíž Vám bude vysvětlovat, jak máte postup provádět a vy jí budete popisovat, jak ho provádíte. Když ale postup znáte, je to pro obě strany snadnější a pro záchranu pacienta lepší.

Odkazy na stránky s první pomocí

Datum konání: 1. 3. 2017

 

 

Logo.gif

 

logo.png

 

zachranny-kruh-logo-final-600x148.jpg

 

 

cck_150X117[1].png

 


Publikováno 13. 1. 2015 13:33

Náhlá zástava oběhu

Příznaky:

 • pacient nereaguje na oslovení, ani zatřesení,
 • nedýchá,

Postup - dospělý pacient:

 • pacienta položíme na záda na tvrdou podložku (např. přemístit z postele na zem),
 • klekneme si vedle jeho hrudníku, 
 • komprese provádíme uprostřed hrudní kosti hranou dlaně tak, že dlaň jedné ruky položíme na hřbet druhé,
 • lokty máme stále propnuté,
 • nakloníme se nad pacienta tak, aby ramena byla kolmo nad hrudní kostí pacienta,
 • frekvence stlačení 100-120 za minutu (2x za sekundu),
 • hloubka stlačení 6 cm,
 • pokud pacient začne dýchat, otočíme jej do polohy na bok, 
 • neustále kontrolujeme, jestli pacient dýchá. Pokud dýchat přestane, začínáme od začátku.

Postup - dítě - odlišnosti oproti postupu u dospělého:

 • začínáme 5 vdechy (u malých dětí pouze obsahem úst, aby nedošlo k roztržení plic),
 • u malých dětí se komprese provádějí dvěma prsty na středu hrudní kosti,
 • u větších dětí se komprese provádějí jednou rukou na středu hrudní kosti, 
 • hloubka stlačení komprese je 1/3 hrudníku,

 

Kdy ukončit komprese:

 • projevy života (např. pohyb, obnova dechu, mimika v obličeji, zvuk-zakašlání),
 • příjezd ZZS,
 • hrozí-li Vám nebezpečí,
 • Vaše vyčerpání. 

Publikováno 13. 1. 2015 11:57

Poruchy dýchání, dušení

 1. Uvolníme oděv kolem krku.
 2. Pokud je něco v puse, je potřeba ji vyčistit - pacienta natočíme na bok tak, aby ústa směřovala k zemi.
 3. Pacienta otočíme zpět na záda.
 4. U dospělých a dítě starší 1 roku - pokud pacient dostatečně kašle, pouze jej v kašlání podporujte. Pokud nemůže kašlat, mluvit či vydává písklavé zvuky - postavte se vedle pacienta, předkloňte ho tak, aby mohl předmět vypadnout a 5x jej udeřte mezi lopatky. Pokud ani tak není předmět vypuzen, následuje Heimlichův hmat.
 5. U miminek je postup následující - položíme na předloktí, obličejíčkem dolu do dlaně, tak aby ústa a nos zůstala volná a 5x ho plácneme mezi lopatky, abychom cizí těleso vypudili ven. Plácnutí se provádí tak, jako kdybyste po zádíčkách sjížděli a úder je cíleny mezi lopatky. Pozor, s miminkem nikdy neklepeme. Miminka mají velké hlavičky a krční páteř a její svalstvo není natolik posílené, aby hlavičku udrželo. Mohlo by tedy dojít k poškození páteře.
 6. Pokud pacient nedýchá začneme s resuscitací.

Publikováno 13. 1. 2015 13:23

První pomoc po pádech

 • Co nejméně se zraněným pohybovat, je-li to nutné, tak velmi šetrně
 • Z ran neodstraňovat cizí tělesa       
 • Zastavte velká zevní krvácení
 • Imobilizaci (narovnání) zlomenin ponechejte na záchranné službě

Publikováno 13. 1. 2015 14:21

U zlomenin

 • Krvácí-li rána, překrýt čistým obvazem
 • Znehybněte končetinu v nejpohodlnější poloze
 • Nesnažte se vrátit kost zpátky do správné polohy

 


Publikováno 13. 1. 2015 14:22

Při krvácení - silném - tepenném

 • Položte postiženého a zvedněte postiženou část těla nad úroveň srdce
 • Neodstraňujte zaražená cizí tělesa
 • Pevně přitlačte na ránu – tlakový obvaz
 • Pokud krev prosakuje obvazem neodstraňovat jej, ale přiložit další vrstvu

Publikováno 13. 1. 2015 14:24

Při úpalu - úžehu

 • Postiženého umístit do chladnějšího prostředí
 • Zajistit chlazení organismu - obklad, chladná koupel, chladné tekutiny

Publikováno 13. 1. 2015 14:25

Při epileptickém záchvatu

 • Odstranit z dosahu postiženého předměty, o které by se mohl zranit
 • Zabránit pádu pacienta z výšky
 • NIC NESTRKAT DO ÚST POSTIŽENÉHO
 • Nepoužívat vůči postiženému hrubé síly

Publikováno 13. 1. 2015 14:26

Při alergické reakci

Bodnutí hmyzem

ALERGICI:

 • Mít u sebe vždy EPIPEN (injekce s adrenalinem).
 • Okamžitě zavolat 155.
 • Při potížích s dýcháním - poloha v sedě.

OSTATNÍ:

 • Chlazení místa bodnutí

Publikováno 13. 1. 2015 14:27