Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje > Aktuality > SVĚTOVÝ DEN BEZPEČNOSTI PRÁCE

SVĚTOVÝ DEN BEZPEČNOSTI PRÁCEDatum konání:
28.4.2022

28. dubna je den, kdy si už od roku 2003 připomínáme Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Bezpečnost práce a ochrana zdraví je tvořena několika oblastmi. Jde o zajištění příznivých podmínek pro zaměstnance, ověření jejich zdravotní způsobilost, školení v oblasti BOZP, prevenci pracovní úrazy, ale také vybavení ochranné pracovní pomůcky. Bezpečí a ochrana zdraví našich zaměstnanců je nejvyšší prioritou, stejně jako kvalita a bezpečí poskytovaných služeb.

A právě v tento den bychom se chtěli chvilku zastavit u bezpečnosti práce na ZZS KVK. Troufáme si říci, že nastavení systému BOZP i požární ochrany máme na vysoké úrovni. V souladu s nastavenými procesy a vnitřními předpisy je pravidelně prováděno školení zaměstnanců, jak vstupní, tak periodické. Na všech výjezdových základnách a pracovištích probíhá minimálně jednou ročně kontrola pracovních podmínek pro zaměstnance, jejich zázemí a vybavení k jejich činnosti. Stejně tak jsou prováděny všechny revize. Dále každoročně probíhá externí audit Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR. Poslední jsme podstoupili na začátku tohoto měsíce, tedy v dubnu 2022. Kontrola opět dopadla v pořádku, tedy bez nálezu.

Velmi dbáme také na vybavení zaměstnanců osobními ochrannými pracovními pomůckami (OOPP). Jedná se nejen o ochranu z pohledu hygienicko-epidemiologického, jako jsou gumové rukavice, respirátory, masky s filtrem, a podobně. Důležitá je také ochrana před fyzickým poraněním, tedy uniforma s ochrannými a bezpečnostními prvky, helma, vhodná pracovní obuv. Při stanovení spektra OOPP je potřeba myslet na vše důležité, ale zohledňovat i detaily, jako jsou například rukavice odolné proti průřezu, aby se záchranáři nezranili při péči o pacienty při dopravních nehodách. Stejně tak uniforma a obuv musí splňovat nároky plynoucí z práce v členitém terénu, ale také v interiérech. Při práci v terénu i na silnici musí mít uniformy dostatek bezpečnostních prvků, aby byli záchranáři vidět. Vybavení také obsahuje pomůcky pro vysoce virulentní nákazy, tedy celotělové obleky. A to je jen pár příkladů ze širokého spektra.

Poslední oblastí, u které bychom se rádi zastavili, jsou pracovní úrazy. Práce v terénu a manipulace s pacienty, občas i práce s pomůckami, samozřejmě generují pracovní úrazy našich zaměstnanců. Přesto máme za to, že v poměru rozmanitosti rizik a počtu pracovních úrazů jsme na tom velmi dobře. Například za minulý rok jsme měli 17 pracovních úrazů, z toho jen 3 s pracovní neschopností. Pracovním úrazům se snažíme předcházet, ať už jde o nákup pomůcek jako na příklad samonakládací systém nosítek pro pacienty, který šetří zejména záda našich záchranářů, nebo kurzy krizové komunikace v případě konfliktu s agresivní osobou.

Na závěr bychom rádi v tento den popřáli všem co nejméně nehod a pracovních úrazů. Buďte opatrní …


plyšák Kryštůfek