Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje > ZZS KVK > Pracoviště krizové připravenosti

Pracoviště krizové připravenosti


Pracoviště krizové připravenosti (PKP) je zákonem danou součástí zdravotnické záchranné služby, určenou pro koordinaci činností k zajištění připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací, dle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.

Cílem krizové připravenosti je, aby reakce celé ZZS na mimořádnou událost, byla koordinovaná a umožnila plynule přejít z běžného pracovního režimu do nouzového. Pokud je organizace řádně připravená, pak má její reakce na mimořádnou událost řád, i když je okolo jen chaos.

PKP má zákonem dané úkoly, kromě jiného:

  • zpracovává a aktualizuje traumatologický plán jako hlavní plánovací dokument odezvy ZZS na mimořádné události,
  • koordinuje úkoly vyplývající pro poskytovatele ZZS KVK z krizového plánu kraje, havarijního plánování a dokumentace integrovaného záchranného systému,
  • zpracovává a aktualizuje i plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury, protože jako každá ZZS i ZZS KVK má ve správě prvek kritické infrastruktury, jímž je zdravotnické operační středisko.

Kromě zpracovávání různých plánů je hlavním úkolem PKP ve spolupráci se vzdělávacím a výcvikovým střediskem ZZS tyto plány převést do praxe, což umožní správnou reakci ZZS na mimořádnou událost. To znamená zejména vycvičit zaměstnance v činnostech specifických pro danou mimořádnou událost a dát jim pro řešení těchto událostí vhodné prostředky.

 

Činnosti specifické pro mimořádné události s hromadným postižením osob

V situacích kdy počet pacientů výrazně převyšuje počet záchranářů, je třeba vše dobře zorganizovat a některé úkony nedělat. Vysoká míra organizace hned z počátku je nutná proto, aby nedošlo pouze k přenesení mimořádné události do nejbližšího zdravotnického zařízení. Druhým důvodem je efektivní využití malého počtu sil a prostředků ZZS, protože kromě zásahu u mimořádné události je třeba zajistit i běžný provoz.

Zdravotnický zásah řídí vedoucí zdravotnické složky. Ten rozdává úkoly všem – vedoucímu odsunu, vedoucímu lékaři i všem výjezdovým skupinám ZZS na místě. Může také žádat o spolupráci ostatní zasahující složky a komunikuje se zdravotnickým operačním střediskem.

Nejprve je třeba všechny pacienty přetřídit a provést v případě potřeby život zachraňující výkony. Třídění pacientů jasně stanoví priority ošetření a transportu. Pacienti jsou pak dle stanovených priorit postupně shromažďováni na stanovišti přednemocniční neodkladné péče, kde jsou ošetřeni. Po ošetření jsou dle priority transportu vedoucím odsunu předáváni odsunovým výjezdovým skupinám a jejich prostřednictvím transportováni do cílových zdravotnických zařízení. Transport je koordinován zdravotnickým operačním střediskem tak, aby žádné zdravotnické zařízení nebylo zahlceno, ale pacienti byli distribuováni rovnoměrně do všech blízkých i vzdálenějších zdravotnických zařízení.

 

Vybavení pro mimořádné události

Všechny výjezdové skupiny ZZS KVK mají speciální vybavení určené pro hromadné postižení osob a také pro zásahy u pacientů s vysoce nakažlivou nemocí.

Pro HPO jsou určené osobní ochranné pomůcky, jako jsou helmy a protiprořezové rukavice. Pro specifickou činnost – třídění jsou určeny třídicí sety. Tyto sety obsahují reflexní svinovací pásky ve 4 barvách pro označení pacientů dle priorit ošetření pacientů metodou START a také kartičku, kam si lze počty vytříděných pacientů zaznamenat. Pro přesnější určení priority ošetření, stanovení terapie a priority transportu do zdravotnického zařízení se používají třídicí a identifikační karty, do kterých se zapisuje pomocí permanentního fixu.

Dále je v každém voze RZP vesta, kterou se označí vedoucí zdravotnické složky, který řídí zdravotnický zásah při mimořádné události.

Výjezdové skupiny s lékařem mají navíc vybavení pro vyznačení prostoru pro rozvinutí zdravotnické složky a také barevně odlišenou vestu vedoucího lékaře zásahu a vedoucího odsunu.

Pro zásah u pacienta s vysoce nebezpečnou nákazou disponuje každá výjezdová skupina 2 biohazard sety. Tyto sety obsahují celotělovou kombinézu, celoobličejovou masku s filtrem a speciální roušku pro pacienta odolnou proti průniku biologických agens. Součástí setu jsou také prodloužené rukavice a lepicí páska, která slouží k utěsnění přechodů mezi kombinézou, obličejovou maskou, botami a rukavicemi.

Pro podporu logistiky na místě mimořádné události je ZZS KVK vybavena vozidlem MB Vario, kde je uložen zdravotnický materiál, transportní prostředky, kyslíkové láhve ale také mobilní osvětlení, dieselagregát a nafukovací stan. 


plyšák Kryštůfek