Fulltextové vyhledávání

DOBROVOLNÍCI NA ZZS KVKDatum konání:
3.12.2022

5. prosince je Mezinárodní den dobrovolníků, který připomíná důležitost práce každého dobrovolníka pro společnost. Zároveň je ale Mikuláš, takže budeme všichni věnovat pozornost jinému zážitku. Tak jsme se rozhodli téma probrat dříve, aby nezapadlo. Chtěli bychom poděkovat dobrovolníkům, ukázat důležitost a přínos práce, která může zachránit život kohokoli z nás. Ukážeme, jak celý systém funguje, ale také se pokusíme zachytit v následujících řádcích emotivní a úsměvné momenty ze života dobrovolníků. Nejde o krátkou zprávu, ale snad práce dobrovolníků stojí za chvíli času stráveného nad seznámením se s jejich činností.

 

Kdybychom měli činnost zdravotnické záchranné služby pojmenovat jediným slovem, asi bychom zvolili sloveso „pomáhat“.  Naši zaměstnanci ale nejsou jediní, kdo se věnuje pomoci jiným lidem. Existují také dobrovolníci spolupracující s naší organizací. Jsou to lidé, kteří pracují ve prospěch druhých bez nároku na odměnu.

 

Kdo jsou tedy dobrovolníci spolupracující se ZZS KVK? A co vlastně dělají?

Společně s profesionály se snaží zachraňovat lidské životy. Jsou vysíláni operačním střediskem při náhlé zástavě oběhu v rámci projektu časné resuscitace. Dobrovolníci v tomto pojetí jsou zaměstnanci IZS, tedy záchranáři, policisté a hasiči, kteří jsou ochotni pomáhat i ve svém volném čase.  Jednoduše řečeno, když nejsou v práci, stávají se z nich dobrovolníci.

Všichni dobrovolníci jsou samozřejmě proškoleni našimi lektory v poskytování první pomoci se zaměřením na postupy při bezvědomí a bezdeší pacienta. Skupinu těchto dobrovolníků nazýváme First respondeři, česky by se tento pojem dal opsat jako „ti, kteří jako první reagují na výzvu“. Jde o to, že záchranka má po kraji rozmístěno 13 výjezdových základen, ze kterých vyjíždí k případům, ale first responderů je řádově víc, a tak je velká šance, že first responder bude v danou chvíli blíž k místu události, než nejbližší výjezdová skupina ZZS KVK a může tak zahájit resuscitaci s časovým předstihem.

Velmi si vážíme činnosti dobrovolníků, jejich obětavosti a jejich připravenosti být ochoten pomoci ve svém volném čase. Jejich nasazení může pomoci zachránit člověka a navrátit ho do jeho běžného života. Proto bychom rádi u příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků všem těmto srdcařům a zejména těm ze Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje poděkovali a vyjádřili jim respekt a úctu. Vážíme si Vaší práce. Zároveň děkujeme našim záchranářům, kteří se naučili pracovat v tomto systému a dokážou s dobrovolníky efektivně spolupracovat na místě zásahu.

 

KDY VYSÍLÁME FIRST RESPONDERA

Pokud operátorka linky 155 příjme tísňový hovor, kde volající informuje o bezvědomí pacienta, který nedýchá, zahájí telefonicky asistovanou resuscitaci. Navádí volajícího nebo osoby na místě, jak správně poskytovat první pomoc do příjezdu záchranářů. Pokud je to výhodné z časového hlediska, vyšle společně s našimi výjezdovými skupinami také first respondera. Smysl tohoto konání spočívá v tom, dostat k pacientovi se srdeční zástavou co nejrychleji někoho, kdo bude kvalitně provádět stlačování hrudníku a ventilovat pacienta a zajistí tak pacienta po dobu, než k němu dorazí profesionální tým.

Bohužel ani kvalitní a včasná resuscitace nezaručuje vždy obnovení srdečního rytmu. Statisticky se to podaří přibližně u každého čtvrtého pacienta. Účelem včasné a kvalitní resuscitace je zejména nahrazení funkce srdce a obnovení krevního oběhu z důvodu okysličení životně důležitých orgánů, zejména mozku. Bez okysličení mozku začíná rychle docházet k jeho nenávratnému poškození. Co nejrychlejší zahájení kvalitních kompresí hrudníku tak zvyšuje šanci na návrat postiženého do života.

 

SVOLÁVACÍ SYSTÉM

Doba jde dopředu a záchranka využívá její vymoženosti. Jednou z nich je svolávací systém od společnosti O2. Jeho aktivací operátorkou linky 155 dojde k automatickému vyhledávání dobrovolníků v dosahu místa události. Pokud se dobrovolníci vyskytují v akčním rádiu události, zašle mu systém zprávu se základními informacemi o místě zásahu. Pokud first responder potvrdí účast na zásahu, dostane detailnější informace.

 

REÁLNÉ PŘÍPADY A PŘÍBĚHY FIRST RESPONDERŮ

Dobrovolníky vysíláme pouze k nejzávažnějšímu stavu, který může nastat. Tím je zástava oběhu. Pomoci někomu je rozhodně skvělý pocit, zachránit život je ještě lepší, ale při téhle pomoci je i při vynaložení veškerého úsilí a odvedení skvělé práce, bohužel, vysoké procento neúspěchu. Reálně se většině dobrovolníků nepoštěstí dosáhnout za svou obětavost odměny v podobě záchrany života. Nabízí se tedy otázka, jak moc je tahle činnost motivující. Pro nás jako záchrannou službu je ale nedocenitelná. Dobrovolníci jsou naše prodloužené ruce do doby, než my můžeme přiložit ty své. A to doslova. I když se nepodaří pacienta zachránit, víme, že bylo uděláno maximum.         

Po každé aktivaci zjišťujeme různé informace, které nám pomáhají systém first responderů zlepšovat a analyzovat jeho přínosy.

Výzva k aktivaci dobrovolníka se může stát zážitkem pro celou rodinu. Příkladem byla aktivace jedné naší dobrovolnice, která si s manželem dopřávala chvíle odpočinku u kávy. Na tísňovou linku 155 bylo z vedlejšího domu nahlášeno bezvědomí a bezdeší. Operátorka vyslala na místo výjezdovou skupinu z Mariánských Lázní a zároveň aktivovala first respondera. Dobrovolnice byla na místě první a do brzkého příjezdu kolegů záchranářů prováděla resuscitaci. V tu dobu byl její manžel také přihlášen do systému dobrovolníků, ale nebyl ještě proškolen. Už samá aktivace jeho manželky pro něj byla zážitkem. Najednou se něco, na co se zatím jen připravoval, stalo realitou. O to větší smysl to pak celé dává. Dnes už je plnohodnotným first responderem i on.

Každé vyslání dobrovolníka do akce má svůj příběh a může probíhat úplně jinak, než si člověk představuje. Jednou z takových akcí byl výjezd k náhlé zástavě oběhu muže v Aši. Operátorka vyslala k pacientovi v bezvědomí first respondera. Tentokrát ale přijela naše výjezdová skupina ve stejný čas jako first responder, kdy se společně potkali před domem pacienta. Reakce dobrovolníka by byla logicky taková, že už není třeba, aby byl na místě. Ale i tady nacházíme příklad toho, jak velikým přínosem je pro záchranku motivovaný dobrovolník. Záchranáři totiž požádali first respondera, aby i tak zůstal a pomohl jim, protože každá ruka navíc, která ví, co je třeba udělat a udělá to správně, je velmi cenná.

I ve chvílích velmi závažných s sebou dobrovolnictví někdy přináší úsměvné momenty. Čas nepočká. A tak se celkem běžně stane, že taková výzva přijde dobrovolníkovi zrovna v době, kdy je na rodinném setkání nebo na nákupu. Představte si, že si řešíte soukromé záležitosti a zazvoní vám telefon s výzvou. Nemáte čas cokoli komukoli vysvětlovat. Prostě se seberete a běžíte pomoci. A přesně taková byla naše poslední aktivace k události v Karlových Varech. Do systému byla přihlášena dobrovolnice, která zrovna seděla u kadeřnice. Když dorazila zpráva o aktivaci first respondera, šlo všechno ostatní stranou. A tak dobrovolnice s mokrými vlasy vyběhla pomoci muži se zástavou srdce, který se nacházel v blízkosti salonu. Po příjezdu našich záchranářů se opět vrátila ke kadeřnici, která dokončila rozdělanou práci. Celé kadeřnictví pak žilo tím, že se stalo součástí dramatu. Běžně se nestává, že klientka vyběhne z křesla poté, co jí zazvoní telefon, s informací, že musí zachraňovat život. Nás pak potěšila zpráva, která zazněla v kadeřnictví, že akce výše zmíněné dobrovolnice posílila důvěru laiků v náš systém záchrany života.

 

Na závěr poděkujme ještě jednou těmto nadšencům, jejichž motivace a přesvědčení pomáhá zlepšovat systém záchrany života v našem kraji, v naší zemi.


plyšák Kryštůfek