155

Fulltextové vyhledávání

Slovo člena Rady Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví

Ing. Jan Bureš, člen Rady Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví

Vážení návštěvníci stránek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje,

mám tu čest vás přivítat jménem Karlovarského kraje na webu Zdravotnické záchranné služby, která je naší příspěvkovou organizací. Jejím hlavním úkolem je poskytovat rychlou a účinnou pomoc lidem v ohrožení zdraví nebo života.

Práce záchranářů je velmi náročná a jejich profesionálního nasazení při zásazích si velmi vážím. Dělají to skvěle a ve prospěch nás všech. Proto se vedení kraje bude snažit vytvořit potřebné podmínky pro jejich činnost a chceme pomáhat zlepšovat služby záchranky. Dalším z našich cílů je, aby péče záchranářů byla dostupná i v těch nejzazších koutech našeho regionu.

Věřím, že na těchto stránkách najdete veškeré informace, využít můžete i odběr novinek, které pro vás Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje připravuje.

Ing. Jan Bureš, krajský radní pro oblast zdravotnictví

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje (ZZS KVK)

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje je zřízena za účelem poskytování přednemocniční neodkladné péče a medicíny katastrof. Činnost zdravotnické záchranné služby je upravena zákonem 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. Dle jejího znění poskytuje zdravotnická záchranná služba na základě tísňové výzvy přednemocniční neodkladnou péči osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života:

  • náhle vzniklé onemocnění, úraz, který by mohl vést k náhlému selhání některé ze základních životních funkcí lidského organismu,

  • zhoršení zdravotního stavu, které by mohlo vést až k náhlé smrti,

  • náhle vzniklá intenzivní bolest,

  • náhle vzniklé změny chování a jednání postiženého ohrožující zdraví, život jeho samého či jiných osob.

mapa základen ZZS KVK.jpgProvoz výjezdových skupin ZZS KVK je řízen Zdravotnickým operačním střediskem v Karlových Varech. které vzniklo v roce 2012 sloučením oblastních operačních středisek (Karlovy Vary, Sokolov a Cheb).

Po celém kraji jsou systematicky rozloženy výjezdové základny. Všechny výjezdové základny zajišťují nepřetržitý 24-ti hodinový provoz. Výjimkou je pouze výjezdová základna Luby, která funguje v režimu denního provozu, tedy od 7:00 do 19:00 hodin, 7 dní v týdnu.

Navigační systémy GPS, nahrávací zařízení, klimatizované vozy a pracoviště, rozsáhlé zázemí pro posádky dnes považujeme při nejmenším jako standard pro výkon tak náročné práce, jakou je záchrana lidského života a péče o pacienta.

ZZS KK disponuje zhruba 260-ti zaměstnanci.

Karlovarský kraj je nejzápadnějším územím České republiky a nejmenším krajem skládajícím se ze 3 okresů (Cheb, Karlovy Vary a Sokolov). Podle současného administrativního členění je na území kraje celkem 132 obcí nejrůznější velikosti. Karlovarský kraj svou rozlohou 3.314 km2 zaujímá 4,2 % rozlohy ČR. Na území kraje žije více jak 300.000 obyvatel, z toho na ženy připadá 50,9 %. Sídlem kraje a zároveň největším městem kraje jsou Karlovy Vary, ve kterých žije téměř 18 % obyvatel.

 

Předmět činnosti

poskytování odborné přednemocniční neodkladné péče o postižené na místě vzniku jejich úrazu nebo náhlého onemocnění a během jejich dopravy k dalšímu odbornému ošetření poskytované při stavech, které a) bezprostředně ohrožují život postiženého, b) mohou vé st prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti, c) způsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé chorobné změny, d) působí náhlé utrpení a náhlou bolest, e) působí změny chování a jednání postiženého, ohrožují jeho samotného nebo jeho okolí

medicína katastrof

činnost územního střediska záchranné služby

spolupráce se základními a ostatními složkami integrovaného záchranného systému

zabezpečování a organizování lékařské a lékárenské pohotovostní služby

provozování dopravy raněných nemocných a rodiček

repatriační transporty

mezinemocniční transporty v rámci přednemocniční neodkladné péče

školení zaměstnanců dle § 132a odst.6 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

plnění úkolů souvisejících s přípravou a řešením mimořádných událostí a krizových situací podle zvláštních zákonů a koncepce krizového řízení v resortu zdravotnictví

poskytování služeb protialkoholní záchytné stanice pro Karlovarský kraj

zajišťování zdravotnického dozoru při kulturních a sportovních akcích v rámci spádové oblasti (tzv. asistenční služba)