Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje > Aktuality > Taktické cvičení - EBOLA

Taktické cvičení - EBOLADatum konání:
19.6.2018

Dne 19. 6. 2018 se #ZZSKVK účastnila cvičení integrovaného záchranného systému zaměřeného na ošetření pacienta s podezřením na vysoce nakažlivou nákazu (VNN), konkrétně se jednalo o ebolu.

V 10:18 přijalo zdravotnické operační středisko ZZS KVK zprávu o tom, že se na infekčním oddělení Karlovarské krajské nemocnice nachází pacientka, u které lékař na základě anamnézy a zdravotního stavu vyslovil podezření na vysoce virulentní nákazu. Tato informace byla potvrzena i krajským hygienikem, který má pravomoc spustit zásah IZS v režimu VNN.

ZZS KVK má pro tyto případy připravený postup, protože cvičení mimořádné události s VNN probíhají již od roku 2014. Protože se jednalo o cvičení přímo v nemocničním zdravotnickém zařízení, byl na místo vyslán dle postupu pouze vedoucí zdravotnické složky, aby za "záchranku" koordinoval postup na místě. Současně byla o situaci informována firma Ambulance Meditrans, s.r.o., se kterou má ZZS KVK uzavřenou smlouvu o součinnosti při realizaci protiepidemických opatření. Tato opatření se týkají především převzetí pacienta s podezřením na VNN do péče speciálně školených zaměstnanců. Dále se jedná o vyšetření, zahájení terapie a uložení pacienta do bioboxu. Následuje transport pacienta v bioboxu speciální sanitkou za doprovodu Policie ČR zpravidla do Prahy na Kliniku infekčních nemocí Fakultní nemocnice na Bulovce.

Biobox je speciální po uzavření hermeticky neprodyšný box, který pacienta izoluje od okolního prostředí a brání tak dalšímu šíření VNN. Všechny potřebné prostředky a přístroje jsou uzavřeny v bioboxu s pacientem a je možné s nimi manipulovat přes gumové rukávce. Jakmile se pacient do bioboxu zavře, může se biobox znovu otevřít až na cílovém pracovišti.

Vozidlo s bioboxem dorazilo na místo události ve 12:05, tedy za 1,5 hodiny z Prahy. V tu dobu akorát příslušníci hasičského záchranného systému (HZS) dokončili přípravu dekontaminačních pracovišť. Výjezdová skupina Ambulance Meditrans, s.r.o. si tedy připravila biobox, oblékla se do ochranných obleků a po kontrole příslušníky HZS vstoupila do tzv. horké zóny - do prostoru, kde se nacházela pacientka. Po jejím převzetí od zdravotnického personálu nemocnice a přípravě na transport byla pacientka umístěna do bioboxu a dopravena na dekontaminační stanoviště před nemocnicí. Po pečlivé dekontaminaci vnějších částí bioboxu, která trvala přibližně 10 minut, byla pacientka připravena k transportu na cílové pracoviště. V tento okamžik bylo na hodinách 13:55.

Může se zdát, že celý postup je zdlouhavý, a že bychom měli být schopni zajistit a převézt pacienta mnohem rychleji, než za téměř 4 hodiny od převzetí informace zdravotnickým operačním střediskem. Je však třeba si uvědomit, že tato situace je velmi náročná zejména organizací různých opatření, která mají zabránit jakémukoli možnému šíření případné nákazy. Veškerá činnost na místě je tomuto cíli podřízena. Přijímaná opatření brání případnému vzniku epidemie nebo pandemie velmi nakažlivé a smrtelné choroby na území České republiky a chrání tak veřejné zdraví obyvatelstva.

Složky IZS v Karlovarském kraji se tématu VNN věnují již několik let, a proto patří mezi ty nejlépe připravené v rámci celé republiky. Nácviky tohoto typu se opakují v různých prostředích na území celého kraje. Další cvičení se bude konat na podzim v okrese Sokolov.

 

plyšák Kryštůfek