Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje > ZZS KVK > Vědecká činnost a projekty

Vědecká činnost a projekty


ZZS KVK spolupracuje v oblasti vědy a výzkumu s těmito partnery:

  • Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje
  • Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
  • 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  • České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
  • Centrum paliativní péče, z.s.
  • Science and Education Committee, European Resuscitation Council
Štítky:
Intoxikace kratomem

Peran D, Stern M, Cernohorsky P, Sykora R, Popela S, Duska F. Mitragyna speciosa (Kratom) poisoning: Findings from ten cases. Toxicon. 2023;225:107054. doi:10.1016/j.toxicon.2023.107054Vliv OOPP na netechnické dovednosti při resuscitaci

Renza M, Peřan D, Sýkora R, et al. Influence of additional personal protective equipment on team performance in simulation-based emergency scenarios: a randomised controlled trial. Br J Anaesth. 2023;130(6):e494-e496. doi:10.1016/j.bja.2023.02.028Vliv OOPP na kvalitu resuscitace v přednemocniční péči

Cmorej, P., Hrach, K., Argayova, I., Peran, D., Pekara, J., Jarabicova, O., . . . Ralbovska, D. (2023). Impact of Personal Protective Equipment on the Quality of Chest Compressions in Prehospital Care: A Prospective Randomized Crossover Study. Prehospital and Disaster Medicine, 38(1), 103-110. doi:10.1017/S1049023X2200245XŽivot ohrožující intoxikace kyanidem po požití amygdalinu

Cmorej P, Bruthans P, Halamka J, Voriskova I, Peran D. Life-Threatening Cyanide Intoxication after Ingestion of Amygdalin in Prehospital Care. Prehosp Emerg Care. 2022;26(3):455-458. doi:10.1080/10903127.2021.1924903Video Emergency Calls in Medical Dispatching: A Scoping Review.

Sýkora R, Peřan D, Renza M, Bradna J, Smetana J, Duška F. Video Emergency Calls in Medical Dispatching: A Scoping Review. Prehosp Disaster Med. 2022 Sep 23:1-8. doi: 10.1017/S1049023X22001297.Sledování netechnických dovedností výjezdových skupin: multicentrická studie

Peran D, Sykora R, Vidunova J, Krsova I, Pekara J, Renza M, Brizgalova N, Cmorej PC. Non-technical skills in pre-hospital care in the Czech Republic: a prospective multicentric observational study (NTS study). BMC Emerg Med. 2022 May 13;22(1):83. doi: 10.1186/s12873-022-00642-4.Podávání sufentanilu při traumatech zdravotnickými záchranáři: kompetence

Renza M, Sykora R, Peran D, Hricova K, Brizgalova N, Bakurova P, Kukacka M. Pilot implementation of the competence of Czech paramedics to administer sufentanil for the treatment of pain in acute trauma without consulting a physician: observational study. BMC Emerg Med. 2022 Apr 9;22(1):63.Telemedicína - audiovizuální konzultace mezi lékařem a zdravotnickým záchranářem

Sykora R, Renza M, Ruzicka J, Bakurova P, Kukacka M, Smetana J, Duska F. Audiovisual Consults by Paramedics to Reduce Hospital Transport After Low-Urgency Calls: Randomized Controlled Trial. Prehosp Disaster Med. 2020 Dec;35(6):656-662.
Stránku spravují:
MUDr. Roman Sýkora, Ph.D., MHA
PhDr. David Peřan, Ph.D., LLM, FERC

plyšák Kryštůfek