Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje > ZZS KVK > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

dle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

EKONOMICKÁ DATA:

 ŽÁDOSTI O INFORMACE, PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍ PODÁNÍ:

  • sekretariát: sekretariat@zzskvk.cz, 353 362 520, DS: 7eumahf
  • Úřední hodiny sekretariátu/podatelny 8:00 - 13:00 hod.

 POSTUPY A NÁVODY:

  • Zpřístupnění zdravotnické dokumentace
  • Podání stížnosti
  • Poděkování/pochvaly

 POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ/GDPR:

  • kontakt
  • jedná se o kontaktní osobu pro dozorový úřad, poskytuje informace a poradenství správcům, zpracovatelům a zaměstnancům ZZS KVK, kteří provádějí zpracování osobních údajů, zpracovává analýzu rizik a přijatých opatření, provádí audit zabezpečení osobních údajů a bezpečnosti informací.