Fulltextové vyhledávání

Slovo člena Rady Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví

Ing. Jan Bureš, člen Rady Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví

Vážení návštěvníci stránek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje,

mám tu čest vás přivítat jménem Karlovarského kraje na webu Zdravotnické záchranné služby, která je naší příspěvkovou organizací. Jejím hlavním úkolem je poskytovat rychlou a účinnou pomoc lidem v ohrožení zdraví nebo života.

Práce záchranářů je velmi náročná a jejich profesionálního nasazení při zásazích si velmi vážím. Dělají to skvěle a ve prospěch nás všech. Proto se vedení kraje bude snažit vytvořit potřebné podmínky pro jejich činnost a chceme pomáhat zlepšovat služby záchranky. Dalším z našich cílů je, aby péče záchranářů byla dostupná i v těch nejzazších koutech našeho regionu.

Věřím, že na těchto stránkách najdete veškeré informace, využít můžete i odběr novinek, které pro vás Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje připravuje.

Ing. Jan Bureš, krajský radní pro oblast zdravotnictví 

 Základní informace o Karlovarském kraji

Karlovarský kraj je nejzápadnějším územím České republiky a nejmenším krajem skládajícím se ze 3 okresů (Cheb, Karlovy Vary a Sokolov). Podle současného administrativního členění je na území kraje celkem 132 obcí nejrůznější velikosti. Karlovarský kraj svou rozlohou 3.314 km2 zaujímá 4,2 % rozlohy ČR. Na území kraje žije téměř 300.000 obyvatel, tedy necelá 3 % z celkové populace v ČR. Sídlem kraje a zároveň největším městem kraje jsou Karlovy Vary, ve kterých žije téměř 18 % obyvatel.

 

Základní informace o Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje (ZZS KVK)

V roce 2006 došlo ke sloučení tzv. okresních ZZS do jedné krajské ZZS KVK. Provoz výjezdových skupin ZZS KVK je řízen Zdravotnickým operačním střediskem v Karlových Varech. které vzniklo v roce 2012 sloučením oblastních operačních středisek (Karlovy Vary, Sokolov a Cheb).

mapa základen ZZS KVK.jpgZZS KVK provozuje celkem 13 výjezdových základen. První výjezdová základna vznikla v roce 1977 v Karlových Varech, naopak poslední byla zřízena v roce 2014 v Lubech u Chebu. Výjezdové základny Po jsou po celém kraji jsou rozloženy systematicky. 12 výjezdových základen zajišťuje nepřetržitý 24-ti hodinový provoz. Výjimkou je pouze výjezdová základna Luby, která funguje v režimu denního provozu, tedy od 7:00 do 19:00 hodin, 7 dní v týdnu.

Denně 4 operátoři linky 155 a 48 záchranářů ve 24 výjezdových skupinách pomáhá cca stovce pacientů na území Karlovarského kraje se zdravotními potížemi.

24 hodin denně zajišťuje službu 19 sanitních vozů RZP (rychlé zdravotnické pomoci – velká sanitka se záchranáři), 5 sanitních vozů RV (Rendez-vous s lékařem). Dále ZZS KVK disponuje sanitním vozem pro hromadné postižení osob a novorozeneckou sanitkou s inkubátorem.Navigační systémy GPS, nahrávací zařízení, klimatizované vozy a pracoviště, rozsáhlé zázemí pro posádky dnes považujeme při nejmenším jako standard pro výkon tak náročné práce, jakou je záchrana lidského života a péče o pacienta.

ZZS KVK má 260 kmenových zaměstnanců.                              

Malá ZZS dbající na kvalitu poskytované péče a služeb

 • První akreditovaná ZZS v ČR, certifikace kvality v roce 2016 – akreditace SAK

 • Projekt „Kontinuální profesní rozvoj zaměstnanců ZZS KVK“ oceněný uznávanou certifikační společností pro kvalitu (r. 2018)

 • Mezi další projekty patří projekt „Časná defibrilace“, kdy ZZS KVK zapůjčila do řad IZS 34 kusů automatizovaných externích defibrilátorů (AED) a proškolila jejich zaměstnance v používání. Posádky z řad PČR, HZS a MP jsou k pacientovi vysílány v případě zástavy oběhu a předpokladu, že na místo dorazí dříve, než posádka ZZS KVK a mohou tak už před jejím příjezdem zahájit resuscitaci. Od příštího roku plánujeme projekt rozšířit i mezi laickou veřejnost.

Činnost ZZS KVK

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje je zřízena za účelem poskytování přednemocniční neodkladné péče a medicíny katastrof. Činnost zdravotnické záchranné služby je upravena zákonem 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. Dle jejího znění poskytuje zdravotnická záchranná služba na základě tísňové výzvy přednemocniční neodkladnou péči osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života:

 • náhle vzniklé onemocnění, úraz, který by mohl vést k náhlému selhání některé ze základních životních funkcí lidského organismu,
 • zhoršení zdravotního stavu, které by mohlo vést až k náhlé smrti,
 • náhle vzniklá intenzivní bolest,
 • náhle vzniklé změny chování a jednání postiženého ohrožující zdraví, život jeho samého či jiných osob.

Mimo své hlavní činnosti ZZS KVK dále provozuje službu Koroner a Protialkoholní záchytnou stanici.

 

Předmět činnosti dle zřizovací listiny

- poskytování odborné přednemocniční neodkladné péče o postižené na místě vzniku jejich úrazu nebo náhlého onemocnění a během jejich dopravy k dalšímu odbornému ošetření poskytované při stavech, které   

 1. bezprostředně ohrožují život postiženého,                                                                                                                                       
 2. mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti,                                                                                                             
 3. způsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé chorobné změny,                            
 4. působí náhlé utrpení a náhlou bolest,                                       
 5. působí změny chování a jednání postiženého, ohrožují jeho samotného nebo jeho okolí 

- medicína katastrof

- činnost územního střediska záchranné služby

- spolupráce se základními a ostatními složkami integrovaného záchranného systému

- zabezpečování a organizování lékařské a lékárenské pohotovostní služby

- provozování dopravy raněných nemocných a rodiček

- repatriační transporty

- mezinemocniční transporty v rámci přednemocniční neodkladné péče

- školení zaměstnanců dle § 132a odst. 6 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

- plnění úkolů souvisejících s přípravou a řešením mimořádných událostí a krizových situací podle zvláštních zákonů a koncepce krizového řízení v resortu zdravotnictví

- poskytování služeb protialkoholní záchytné stanice pro Karlovarský kraj

- zajišťování zdravotnického dozoru při kulturních a sportovních akcích v rámci spádové oblasti (tzv. asistenční služba)