Fulltextové vyhledávání

SLOVO HEJTMANA KRAJE

Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje je krajskou příspěvkovou organizací, která zajišťuje služby přednemocniční neodkladné péče a pomáhá v kritických situacích zachránit zdraví a životy lidí.


Velice si vážíme práce zaměstnanců záchranky, kteří při výkonu své nelehké profese prokazují veškerou zodpovědnost a profesionalitu. Vedení Karlovarského kraje proto bude i nadále přispívat k zajištění potřebného zázemí pro zdravotnické záchranáře a další pracovníky ZZS.     

 

Zdravotnická záchranná služba také velmi úspěšně čerpá finance z EU. V poslední době to je například dotace z programu REACT-EU, kterou využije na nákup nových vozidel a zdravotnického vybavení, na modernizaci informačních technologií a posílení kybernetické bezpečnosti.  

Všem zaměstnancům ZZS přeji pevné zdraví, mnoho sil a aby je jejich práce naplňovala.           

Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje

 

Základní informace o Karlovarském kraji

Karlovarský kraj je nejzápadnějším územím České republiky a nejmenším krajem skládajícím se ze 3 okresů (Cheb, Karlovy Vary a Sokolov). Podle současného administrativního členění je na území kraje celkem 132 obcí nejrůznější velikosti. Karlovarský kraj svou rozlohou 3.314 km2 zaujímá 4,2 % rozlohy ČR. Na území kraje žije téměř 300.000 obyvatel, tedy necelá 3 % z celkové populace v ČR. Sídlem kraje a zároveň největším městem kraje jsou Karlovy Vary, ve kterých žije téměř 18 % obyvatel.

 

Základní informace o Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje (ZZS KVK)

V roce 2006 došlo ke sloučení tzv. okresních ZZS do jedné krajské ZZS KVK. Provoz výjezdových skupin ZZS KVK je řízen Zdravotnickým operačním střediskem v Karlových Varech. které vzniklo v roce 2012 sloučením oblastních operačních středisek (Karlovy Vary, Sokolov a Cheb). ZZS KVK má průměrně 260 kmenových zaměstnanců.

mapa rozmístění výjezdových základen ZZS KVK

ZZS KVK provozuje celkem 13 výjezdových základen. První výjezdová základna vznikla v roce 1977 v Karlových Varech, naopak poslední byla zřízena v roce 2014 v Lubech u Chebu. 

Výjezdové základny jsou po celém kraji jsou rozloženy systematicky. 

12 výjezdových základen zajišťuje nepřetržitý 24-ti hodinový provoz. Výjimkou je pouze výjezdová základna Luby, která funguje v režimu denního provozu, tedy od 7:00 do 19:00 hodin, 7 dní v týdnu.

Denně 4 operátoři linky 155 a 48 záchranářů ve 24 výjezdových skupinách pomáhá cca stovce pacientů na území Karlovarského kraje se zdravotními potížemi.

 

24 hodin denně zajišťuje službu 19 sanitních vozů RZP (rychlé zdravotnické pomoci – velká sanitka se záchranáři), 5 sanitních vozů RV (Rendez-vous s lékařem). Dále ZZS KVK disponuje sanitním vozem pro hromadné postižení osob a novorozeneckou sanitkou s inkubátorem. Navigační systémy GPS, nahrávací zařízení, klimatizované vozy a pracoviště, rozsáhlé zázemí pro posádky dnes považujeme při nejmenším jako standard pro výkon tak náročné práce, jakou je záchrana lidského života a péče o pacienta.


Vize organizace 

Malá progresivní organizace reagující flexibilně na nejnovější vývojové trendy


Globální cíl

Zajištění PNP založené na využití moderních technologiích  a vysoce odborné práci zdravotníků, podpořené kvalitní spoluprací se složkami IZS, dalšími našimi partnery a veřejností.


Činnost ZZS KVK

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje je zřízena za účelem poskytování přednemocniční neodkladné péče a medicíny katastrof. Činnost zdravotnické záchranné služby je upravena zákonem 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. Dle jejího znění poskytuje zdravotnická záchranná služba na základě tísňové výzvy přednemocniční neodkladnou péči osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života:

 • náhle vzniklé onemocnění, úraz, který by mohl vést k náhlému selhání některé ze základních životních funkcí lidského organismu,
 • zhoršení zdravotního stavu, které by mohlo vést až k náhlé smrti,
 • náhle vzniklá intenzivní bolest,
 • náhle vzniklé změny chování a jednání postiženého ohrožující zdraví, život jeho samého či jiných osob.

 

Mimo své hlavní činnosti ZZS KVK dále provozuje:

 • službu Koroner
 • Protialkoholní záchytnou stanici
 • zajištění zdravotnických asistencí a dohledů na akcích
 • od roku 2020 - mobilní odběrový tým Covid19 a od roku 2021 mobilní očkovací tým Covid19

 

Malá ZZS dbající na kvalitu poskytované péče a služeb

 • První akreditovaná ZZS v ČR, certifikace kvality v roce 2016 – akreditace SAK
 • Projekt „Kontinuální profesní rozvoj zaměstnanců ZZS KVK“ oceněný uznávanou certifikační společností pro kvalitu (r. 2018)
 • Mezi další projekty patří projekt „Časná defibrilace“ (First responder, AED) a "Záchranný řetězec"

Předmět činnosti dle zřizovací listiny

 • poskytování PNP na místě vzniku úrazu, náhlého onemocnění a během dopravy k dalšímu odbornému ošetření poskytované ve stavech, které:

   • bezprostředně ohrožují život postiženého,

   • mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti,

   • působí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé chorobné změny,

   • působí náhlé utrpení a náhlou bolest,

   • působí změny chování a jednání postiženého, ohrožují jeho samotného nebo jeho okolí.

 • medicína katastrof,

 • činnost územního střediska záchranné služby,

 • spolupráce s ostatními složkami IZS,

 • zabezpečování a organizování lékařské pohotovostní služby,

 • repatriační transporty,

 • mezinemocniční transporty v rámci PNP,

 • plnění úkolů souvisejících s přípravou a řešením mimořádných událostí a krizových situací podle zvláštních zákonů a koncepce krizového řízení v resortu zdravotnictví,

 • školení zaměstnanců dle zákoníku práce,

 • poskytování služeb protialkoholní záchytné stanice pro Karlovarský kraj,

 • zajišťování prohlídek těl zemřelých (služba Koroner),

 • zajištění zdravotnické asistence při sportovních, kulturních a jiných společenských akcích.

plyšák Kryštůfek