Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje > ZZS KVK > Projekty EU

Projekty EU


Štítky:
Elektronické odesílání dat zdravotnické dokumentace

Cílem projektu je rozvoj služeb eGovernmentu pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány na území ČR v oblasti centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy prostřednictvím pořízení (nového nebo inovovaného) informačního systému s novými funkcionalitami.Informační technologie ReactEU ZZS KVK

Předmětem projektu je posílení odolnosti, vybavenosti a připravenosti žadatele coby ZS IZS tak, aby mohla lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19. A to formou zvýšení kybernetické bezpečnosti IS a KS ZZS KVK v souladu se standardy kybernetické bezpečnosti podle §5 odst. 3 zákona č. 181/2014. Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších a doprovodných předpisů.Zvýšení připravenosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje

Cílem projektu je zvýšení připravenosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, aby mohla lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19, a to pořízením techniky a věcných prostředků pro plnění nových úkolů souvisejících s řešením pandemické situace.Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje

logo EU - Evropský fond pro regionální rozvoj a logo Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Cílem projektu je posílení vybavenosti a zvýšení připravenosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, aby mohla lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19, a to pořízením techniky a věcných prostředků pro poskytování přednemocniční neodkladné péče v souvislosti s narůstajícími počty výjezdů a potřebou navýšení počtu výjezdových skupin.Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově

logo EU - Evropský fond pro regionální rozvoj a logo Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Cílem projektu „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“ je zajištění připravenosti složek IZS k rychlému a efektivnímu poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí, které povede ke zmírnění následků projevů mimořádných událostí.Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek ZZS KVK

logo EU - Evropský fond pro regionální rozvoj a logo Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Na projekt „Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“, registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0001708, byla poskytnuta finanční podpora EU, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 27. výzva - Vzdělávací a výcviková střediska IZS - SC 1.3.Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS Karlovarského kraje

logo EU - Evropský fond pro regionální rozvoj

Na projekt „Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS Karlovarského kraje“, registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002842, je poskytována finanční podpora EU, v rámci Operačního programu Zaměstnanost (Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC).Jednotná úroveň inf. systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem TV

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj„Zvýšení akceschopnosti zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje"

logo IOP logo EU - Evropský fond pro regionální rozvoj a logo Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace získala dotaci z Integrovaného operačního programu.
plyšák Kryštůfek