Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje > ZZS KVK > Projekty EU

Projekty EU


 

 

 

Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově

Cílem projektu „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“ je zajištění připravenosti složek IZS k rychlému a efektivnímu poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí, které povede ke zmírnění následků projevů mimořádných událostí.



Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek ZZS KVK

Na projekt „Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“, registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0001708, byla poskytnuta finanční podpora EU, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 27. výzva - Vzdělávací a výcviková střediska IZS - SC 1.3.



Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS Karlovarského kraje

Na projekt „Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS Karlovarského kraje“, registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002842, je poskytována finanční podpora EU, v rámci Operačního programu Zaměstnanost (Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC).



Jednotná úroveň inf. systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem TV

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj



„Zvýšení akceschopnosti zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje"

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace získala dotaci z Integrovaného operačního programu.