Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje > ZZS KVK > Projekty EU > Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově

Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolovělogo EU - Evropský fond pro regionální rozvoj a logo Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Název projektu:                                             

„Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“ 

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002296

Výzva č. 36 - STANICE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU – SC 1.3

odkaz na www.dotaceeu.cz 

Prioritní osa: 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony          

Žadatel (příjemce podpory):  Karlovarský kraj

 

Cílová skupina projektu:                                                                                  

  • složky integrovaného záchranného systému
  • obyvatelé České republiky, Karlovarského kraje i návštěvníci regionu
  • orgány krizového řízení obcí a krajů a organizačních složek státu

 

Projekt řešil zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově. Hlavní aktivitou projektu byla realizace stavebních úprav areálu výjezdové základny, která pracuje v režimu RZP (rychlá zdravotnická pomoc) a RLP (rychlá lékařská pomoc) v setkávacím systému RV (Randez-Vous) a zajišťuje nepřetržitý 24hodinový  provoz.

Hlavní budova byla zateplena na parametry podle platných předpisů o ochraně energií. V rámci zateplení objektu byly vyměněny výplně otvorů a plochy fasády z tzv. skleněné tvárnice, luxfery a byla řešena zemní vlhkost. Ve  3.NP byly vyměněny výplně dveřních otvorů, podlahové krytiny, rozvedeny nové sítě elektrického a datového vedení. Garáže zásahových vozidel ZZS byly zatepleny a zasanovány proti vzlínající vlhkosti. Vjezd do garáží byl rozšířen na požadovaných 4,7m. Součástí realizace byla nová posuvná brána s el. pohonem a s bezpečnostními prvky. V areálu byla vybudována nová zpevněná manipulační plocha a nový sjezd na přilehlou komunikaci.

V rámci projektu byla provedena demolice a odstranění objektu bývalé mateřské školy, jež měla narušenou statiku. Na místě vznikla zpevněná plocha.

Realizace výstavby: 09/2019 – 12/2020

Indikátory projektu:

  • počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS – 1 objekt

 

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu

Celkové způsobilé plánované výdaje projektu:      18 995 692Kč

Podíl financování z celkových způsobilých výdajů:

  • 85% Evropský fond pro regionální rozvoj      16 146 338Kč
  • 5% státní rozpočet ČR                                          949 785Kč
  • 10% podíl Karlovarského kraje                         1 899 569Kč

 

odkaz na stránky www.kr-karlovarsky.cz

                  


plyšák Kryštůfek