Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje > ZZS KVK > Projekty EU > Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek ZZS KVK

Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek ZZS KVKlogo EU - Evropský fond pro regionální rozvoj a logo Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Název projektu:

Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje

Registrační číslo projektu:  CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0001708

Výzva č. 27 – Vzdělávací a výcviková střediska IZS  – SC 1.3

odkaz na stránky IROP

Prioritní osa: 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

 

Žadatel (příjemce podpory):  Karlovarský kraj

 

Cílová skupina projektu:                                                                                   

 • složky integrovaného záchranného systému
 • obyvatelé České republiky, Karlovarského kraje i návštěvníci regionu
 • orgány krizového řízení obcí a krajů a organizačních složek státu

 

Cílem projektu Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje je v pořízení technologií, simulačních technologií, technického a technologického vybavení nezbytného pro výuku a odbornou přípravu, včetně výukového softwaru a výcvikových a vzdělávacích pomůcek za účelem dosažení rozvoje dovedností, odborných znalostí a zvýšení úrovně součinnosti základních složek IZS při řešení rizik vzniklých mimořádnými událostmi vyvolanými změnou klimatu a rizik havárií ropných látek. Výsledkem projektu bude pořízení prostředků a zařízení pro provedení moderního výcviku simulačními a praktickými metodami a zvýšení kapacity vzdělávacích a výukových prostor za účelem zkvalitnění odborné přípravy cílových skupin a možnosti adekvátní a koordinované reakce na mimořádné události vzniklé v souvislosti se změnami klimatu.

 

Projekt je ve fázi udržitelnosti.

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 30.12.2018

Datum finančního ukončení projektu: 17.2.2020

Udržitelnost projektu: 5 let od finančního ukončení projektu ze strany řídícího orgánu IROP

 

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu

Celkové způsobilé plánované výdaje projektu:                    5 774 750,00 Kč

Celkové skutečné výdaje projektu:                                      5 649 282,00 Kč

Celkové skutečné výdaje projektu po finanční opravě:       5 439 587,60 Kč

Podíl financování z celkových způsobilých výdajů:

 

  • 85% Evropský fond pro regionální rozvoj                4 623 649,46 Kč
  • 5%   státní rozpočet ČR                                                271 979,38 Kč
  • 10% podíl Karlovarského kraje                                    543 958,76 Kč

 

Indikátory projektu:

    • počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS – 2 objekty
    • připravenost složek IZS – 4 192 osob

plyšák Kryštůfek