Fulltextové vyhledávání

První pomoc


Znalost základní první pomoci veřejnosti je i pro nás velice důležitá. Radíme, abyste udělali vždy pět důležitých kroků:

 1. Kontrola vlastní bezpečnosti. Ověřte, zdali je prostředí pro Vás, jako zachránce, bezpečné. Týká se zejména případů v terénu nebo v prostředí, které neznáte
 2. Kontrola stavu vědomí - zdali osoba reaguje ověříme oslovením, zatřesení (bolestivý podnět). 
 3. Kontrola životních funkcí - zdali osoba dýchá. Zprůchodníme dýchací cesty záklonem hlavy v poloze na zádech (neprovádíme v případě úrazu).Dýchání ověříme pohledem (zdali se zvedá hrudník), poslechem (přiložením ucha nad ústa a nos pacienta), či hmatem (zdali při položení ruky na hrudník cítíme pohyb). Nehledáme tep, hledání místa, kde tep ucítíte je zbytečná ztráta času. 
 4. Pokud je na místě někdo další, využít jeho pomoci.
 5. Vytočit tísňovou linku:

kdy volat na tísňovou linku a co říci

Proč tedy znát první pomoc, když Vám operátorka poradí, co máte dělat?

Je to prosté. Operátorka Vám bude radit, co máte dělat, ale Vy budete vědět jak to máte dělat. Operátorka totiž nevidí, co se na místě odehrává a jestli postup děláte správně. Tudíž Vám bude vysvětlovat, jak máte postup provádět a vy jí budete popisovat, jak ho provádíte. Když ale postup znáte, je to pro obě strany snadnější a pro záchranu pacienta lepší.

Náhlá zástava oběhu

Datum konání: 1. 1. 2022

Příznaky:

 • pacient nereaguje na oslovení, ani zatřesení,
 • nedýchá,

Postup - dospělý pacient:

 • pacienta položíme na záda na tvrdou podložku (např. přemístit z postele na zem),
 • klekneme si vedle jeho hrudníku, 
 • komprese provádíme uprostřed hrudní kosti pacienta hranou naší dlaně tak, že dlaň jedné ruky položíme na hřbet druhé,
 • lokty máme stále propnuté,
 • nakloníme se nad pacienta tak, aby naše ramena byla kolmo nad hrudní kostí pacienta,
 • frekvence stlačení 100-120 za minutu (2x za sekundu),
 • hloubka stlačení 5-6 cm,
 • pokud se zdá, že pacient začal dýchat,  zkontrolujeme pravidelnost dýchání a otočíme jej do polohy na bok, 
 • pokud dýchat přestane, začínáme od začátku.

Postup - dítě - odlišnosti oproti postupu u dospělého:

 • začínáme 5 vdechy (u malých dětí pouze obsahem úst, aby nedošlo k roztržení plic),
 • u novorozenců nezakláníme hlavu a komprese provádíme dvěma prsty na středu hrudní kosti,
 • u větších dětí komprese provádíme jednou rukou na středu hrudní kosti, 
 • hloubka stlačení komprese je 1/3 hrudníku dítěte,
 • cyklus komprese v poměru s dýcháním je 15 : 2

Kdy ukončit komprese:

 • projevy života (např. pohyb, obnova dechu, mimika v obličeji, zvuk-zakašlání),
 • příjezd ZZS,
 • hrozí-li Vám nebezpečí,
 • Vaše vyčerpání. 

Publikováno 13. 1. 2015 11:57

Poruchy dýchání, dušení

 • Uvolníme oděv kolem krku.
 • Pokud vidíme něco v puse, je potřeba ji vyčistit - pacienta natočíme na bok a ústa vyčistíme.
 • Pacienta otočíme zpět na záda.
 • U dospělých a dítě starších 1 roku - pokud pacient dostatečně kašle, pouze jej v kašlání podporujte. Pokud nemůže kašlat, mluvit či vydává pískavé zvuky - postavte se vedle pacienta, předkloňte ho tak, aby mohl předmět vypadnout a 5x jej udeřte mezi lopatky. Pokud ani tak není předmět vypuzen, následuje Heimlichův hmat.
 • U miminek je postup následující - položíme na předloktí, obličejíčkem dolu do dlaně, tak aby ústa a nos zůstala volná a 5x ho lehce udeříme mezi lopatky, abychom cizí těleso vypudili ven. Pozor, s miminkem nikdy neklepeme. Miminka mají velké hlavičky a citlivou krční páteř a její svalstvo není natolik posílené, aby hlavičku udrželo. Mohlo by tedy dojít k poškození páteře.
 • Pokud pacient nedýchá začneme s resuscitací. U dospělého začínáme kompresemi hrudníku u dětí 5 úvodními vdechy.

Publikováno 13. 1. 2015 13:23

První pomoc po pádech

 • Co nejméně se zraněným pohybovat, je-li to nutné, tak velmi šetrně
 • Z ran neodstraňovat cizí tělesa       
 • Zastavte velká zevní krvácení
 • Imobilizaci (znehybnění) zlomenin ponechejte na záchranné službě

Publikováno 13. 1. 2015 14:21

U zlomenin

 • Krvácí-li rána, překrýt čistým obvazem
 • Znehybněte končetinu v nejpohodlnější poloze
 • Nesnažte se vrátit kost zpátky do správné polohy

Publikováno 13. 1. 2015 14:22

Při krvácení - silném - tepenném

 • Položte postiženého a zvedněte postiženou část těla nad úroveň srdce.
 • Neodstraňujte zaražená cizí tělesa.
 • Použijte přímý tlak na ránu vlastní rukou nebo prsty (nezapomeňte na ochranné rukavice)
 • Pevně přitlačte na ránu – tlakový obvaz.
 • Pokud krev prosakuje obvazem neodstraňovat jej, ale přiložte další vrstvu.
 • Pokud stále krvácí a nelze krvácení zastavit obvazem - přiložíme škrtidlo (vždy nad ránu, ale pouze na paži nebo stehno)

Publikováno 13. 1. 2015 14:24

Při úpalu - úžehu

 • Postiženého umístit do chladnějšího prostředí
 • Zajistit chlazení organismu - obklad, chladná koupel, chladné tekutiny

Publikováno 13. 1. 2015 14:25

Při epileptickém záchvatu

 • Odstranit z dosahu postiženého předměty, o které by se mohl zranit.
 • Zabránit pádu pacienta z výšky.
 • NIC NESTRKAT DO ÚST PACIENTA.
 • Nepoužívat vůči postiženému hrubé síly.
 • Po záchvatu zkontrolovat obnovení dýchání.
 • Vyčkat s pacientem na příjezd záchranné služby.

Publikováno 13. 1. 2015 14:26

Při alergické reakci

Bodnutí hmyzem

ALERGICI:

 • Mít u sebe vždy EPIPEN (injekce s adrenalinem) a aplikovat ho.
 • Okamžitě zavolat 155.
 • Při potížích s dýcháním - poloha v polosedě a sledovat vědomí a frekvenci dýchání
 • Při poruše vědomí, poloha vleže na zádech – sledovat frekvenci/přítomnost dýchání
 • Při nepřítomnosti dýchání – začít s resuscitací

OSTATNÍ:

 • Chlazení místa bodnutí
 • Sledování stavu postiženého, jestli se nezhoršuje

Publikováno 13. 1. 2015 14:27

Kolaps - mdloba

Kolaps – mdloba

 • Dojde ke krátkodobé poruše vědomí
 • Zkontrolujeme frekvenci dýchání v poloze na zádech
 • Dýchá-li pravidelně – zvedneme dolní končetiny nahoru, abychom zvedli krevní tlak postiženému, neustále ho sledujeme, jestli se neprobírá
 • Bude-li chtít zvracet – otočíme ho na bok
 • Jestliže se neprobírá po několika minutách nebo pokud došlo při pádu ke zranění, aktivujeme záchrannou službu

 


Publikováno 28. 12. 2018 13:40


plyšák Kryštůfek