Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje > ZZS KVK > Projekty EU > Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS Karlovarského kraje

Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS Karlovarského krajeNázev projektu:                              Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS Karlovarského kraje

Registrační číslo projektu:            CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002842

Předmětem projektu na vzdělávání cílové skupiny (především operátorek/operátorů ZOS a záchranářů ZZS) za pomoci realizace sady specifických odborných školení realizovaných kombinací prezenčních workshopů a blended learningu. Hlavní přínos projektu spočívá ve zlepšení zvládání obtížných a krizových situací, se kterými se v praxi cílová skupina setkává, s důrazem na zvyšování jejich měkkých dovedností. Cílem projektu je především rozvoj základní záchranářské komunikace IZS, vzdělávání krizové intervence, vzdělání v oblasti komunikace s veřejností, rozvoj dovednosti při příjmu tísňového volání a rozvoj nástrojů řízení lidských zdrojů.

Na projekt „Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS Karlovarského kraje“, registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002842, je poskytována finanční podpora EU, v rámci Operačního programu Zaměstnanost (Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC).


plyšák Kryštůfek