Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje > ZZS KVK > Projekty EU > Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje

Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby Karlovarského krajelogo EU - Evropský fond pro regionální rozvoj a logo Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Název projektu:                                             

„Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje “ 

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016321

Výzva č. 97 - Integrovaný záchranný systém - Zdravotnické záchranné služby krajů

odkaz na stránky irop.mmr.cz 

Prioritní osa: 6: REACT-EU        

Žadatel (příjemce podpory):  Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace

 

Cílová skupina projektu:                                                                                  

  • základní složky integrovaného záchranného systému
  • občané České republiky, osoby zdržující se přechodně na území České republiky
  • orgány krizového řízení obcí a krajů a organizačních složek státu

 

Cílem projektu je posílení vybavenosti a zvýšení připravenosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, aby mohla lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19, a to pořízením techniky a věcných prostředků pro poskytování přednemocniční neodkladné péče v souvislosti s narůstajícími počty výjezdů a potřebou navýšení počtu výjezdových skupin.

 

Realizací projektu dojde k posílení vybavenosti a zvýšení připravenosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje na řešení dopadů krize související s pandemií COVID-19 a to pořízením techniky a věcných prostředků, které pomohou snížit negativní jevy této mimořádné události, zvýší připravenost Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje na řešení mimořádné události a sníží časovou dotaci potřebnou k jejímu řešení.

Realizace projektu: 04/2020 - 12/2023

Indikátory projektu:

  • Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS - 15
  • Nově pořízené sanitní vozy či další vozidla určená pro reakci na mimořádné události - 15

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Celkové způsobilé plánované výdaje projektu:      63 584 352,35 Kč

Podíl financování z celkových způsobilých výdajů:

  • 85% Evropský fond pro regionální rozvoj        54 051 019,19 
  • 5% státní rozpočet ČR                                             3 179 471,72 
  • 10% podíl Karlovarského kraje                           6 358 943,44 

plyšák Kryštůfek