Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje > ZZS KVK > Projekty EU > Zvýšení připravenosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje

Zvýšení připravenosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského krajeObrázek1[2].png

Název projektu:                                             

„Zvýšení připravenosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje “ 

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016388

Výzva č. 97 - Integrovaný záchranný systém - Zdravotnické záchranné služby krajů

odkaz na stránky irop.mmr.cz 

Prioritní osa: 6: REACT-EU        

Žadatel (příjemce podpory):  Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace

 

Cílová skupina projektu:                                                                                  

  • základní složky integrovaného záchranného systému
  • občané České republiky, osoby zdržující se přechodně na území České republiky
  • orgány krizového řízení obcí a krajů a organizačních složek státu

 

Cílem projektu je zvýšení připravenosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, aby mohla lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19, a to pořízením techniky a věcných prostředků pro plnění nových úkolů souvisejících s řešením pandemické situace.

Hlavní aktivita projektu: pořízení techniky a prostředků pro řešení nových úkolů v souvislosti s pandemií COVID-19 za účelem zvýšení připravenosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje,  pořízením techniky a věcných prostředků pro řešení nových úkolů v souvislosti s pandemií COVID-19.

Projektem bude realizována aktivita A. Posílení vybavení základních složek IZS technikou, věcnými a ochrannými prostředky.

Realizace projektu: 03/2021 - 12/2023

Indikátory projektu:

  • Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS - 4
  • Nově pořízené sanitní vozy či další vozidla určená pro reakci na mimořádné události - 4

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Celkové způsobilé plánované výdaje projektu:    9 605 900 Kč

Podíl financování z celkových způsobilých výdajů:

  • 85% Evropský fond pro regionální rozvoj        8 165 015 
  • 5% státní rozpočet ČR                                             480 295 
  • 10% podíl Karlovarského kraje                           960 590 

plyšák Kryštůfek