Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje > ZZS KVK > Projekty EU > Informační technologie ReactEU ZZS KVK

Informační technologie ReactEU ZZS KVKNázev projektu:                                             

„Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje “ 

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016350

Výzva č. 97 - Integrovaný záchranný systém - Zdravotnické záchranné služby krajů

odkaz na stránky irop.mmr.cz 

Prioritní osa: 6: REACT-EU        

Žadatel (příjemce podpory):  Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace

 

Cílová skupina projektu:                                                                                  

  • základní složky integrovaného záchranného systému
  • občané České republiky, osoby zdržující se přechodně na území České republiky
  • orgány krizového řízení obcí a krajů a organizačních složek státu

 

Předmětem projektu je posílení odolnosti, vybavenosti a připravenosti žadatele coby ZS IZS tak, aby mohla lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19. A to formou zvýšení kybernetické bezpečnosti IS a KS ZZS KVK v souladu se standardy kybernetické bezpečnosti podle §5 odst. 3 zákona č. 181/2014. Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších a doprovodných předpisů.

Realizace projektu: 02/2021 - 12/2023

Indikátory projektu:

  • Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti - 10

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Celkové plánované výdaje projektu:     19 188 180 Kč

Celkové způsobilé plánované výdaje projektu:      19 182 130 Kč

Podíl financování z celkových způsobilých výdajů:

  • 85% Evropský fond pro regionální rozvoj        16 304 810,50 
  • 5% státní rozpočet ČR                                             959 106,50 
  • 10% podíl Karlovarského kraje                          1  918 213,00 

 

 

plyšák Kryštůfek