Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje > ZZS KVK > Projekty EU > Elektronické odesílání dat zdravotnické dokumentace

Elektronické odesílání dat zdravotnické dokumentaceNázev projektu:                                             

„Elektronické odesílání dat zdravotnické dokumentace“ 

Registrační číslo projektu: CZ.06.01.01/00/22_008/0000476

Výzva č. 8. výzva IROP - eGovernment - SC 1.1 (MRR), IROP 2021-2027

odkaz na stránky irop.mmr.cz 

Cíl politiky: 1 Konkurenceschopnější a inteligentnější Evropa
Priorita: 1 Zlepšení výkonu veřejné správy
Specifický cíl: 1.1 Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány    

Žadatel (příjemce podpory):  Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace

 

Cílová skupina projektu:                                                                                  

  • Instituce veřejné správy
  • zaměstnanci ve veřejné správě
  • občané České republiky, osoby zdržující se přechodně na území České republiky
  • Podnikatelské subjekty, cizinci

 

Cílem projektu je rozvoj služeb eGovernmentu pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány na území ČR v oblasti centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy prostřednictvím pořízení (nového nebo inovovaného) informačního systému s novými funkcionalitami.

 

Skutečné datum zahájení realizace projektu: 28.03.2022

Předpokládané datum ukončení: realizace projektu 31.12.2024

Indikátory projektu:

  • Nová funkcionalita - 6
  • Počet pořízených informačních systémů - 1
  • Počet aktivních interních uživatelů systému - 535
  • Veřejné instituce podpořené pro účely vývoje digitálních služeb, produktů a procesů - 1

 

Celkové plánované výdaje projektu:     22 428 864,92 Kč

Celkové způsobilé plánované výdaje projektu:     22 428 864,92 

Podíl financování z celkových způsobilých výdajů:

  • 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj        19 064 535,18 
  • 15 % podíl Karlovarského kraje                          3 364 329,74,00 
 
 

plyšák Kryštůfek