Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje > Aktuality > TAKTICKÉ CVIČENÍ ZÁCHRANÁŘŮ V LOMU JIŘÍ SOKOLOVSKÉ UHELNÉ

TAKTICKÉ CVIČENÍ ZÁCHRANÁŘŮ V LOMU JIŘÍ SOKOLOVSKÉ UHELNÉDatum konání:
1.4.2015

Na  kolesovém velkostroji ve vzdálené části lomu došlo u jednoho zaměstnance k náhlé zástavě oběhu. Zdravotnické operační středisko ZZS KVK vysílá na místo zásahu 2 vozy – RV a RZP z výjezdové základny Sokolov.

Po příjezdu na bránu Sokolovské uhelné si záchranáři přemísťují potřebné vybavení do terénního speciálu báňských záchranářů, kteří je dopravují na místo zásahu. Mezi tím přijíždějí k pacientovi hasiči Sokolovské uhelné. Ti přebírají poskytování první pomoci od kolegů pacienta a do doby příjezdu záchranářů ZZS v ní pokračují. Využívají k tomu i automatický externí defibrilátor a přístroj Autopulse, který provádí komprese hrudníku.

Na místo přijíždějí záchranáři ZZS KVK. Ve stísněných prostorách velkostroje se záchranářům podaří obnovit základní životní funkce a pacient je ve vakuové matraci a s připojením potřebných zdravotnických přístrojů dopraven na plošinu velkostroje. Je třeba zajistit transport pacienta z  této plošiny do sanitního speciálu báňských záchranářů. Povoláni jsou tedy lezci báňské záchranné stanice, kteří pacienta připraví k transportu s využitím jeřábu umístěného přímo na velkostroji. Kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám však s ohledem na bezpečnost figuranta k samotnému spuštění nedochází.

Po předpokládaném spuštění figuranta však cvičení pokračuje v reálném pojetí.  Pacient je uložen na nosítka a naložen do sanitního speciálu.  Je zajištěn a transportován i s posádkou ZZS KVK na bránu Sokolovské uhelné (dohodnuté kontaktní stanoviště č. 6). Zde je pak přeložen do sanitního vozu ZZS. V momentě, kdy je připraven k transportu do zdravotnického zařízení, je cvičení ukončeno. Od nahlášení události po více než 2 hodinách.

Byly prověřeny nastavené postupy a zhodnocena jejich použitelnost v praxi. Doba trvání zásahu svědčí o náročnosti podobných událostí v podmínkách lomu. Proto je třeba trvale zlepšovat spolupráci všech, kteří se při těchto zásazích setkávají, k čemuž podobná cvičení významně pomáhají. Proto se obě strany dohodly, že v podobných cvičeních budou i do budoucna pokračovat.“ zhodnotil cvičení Mgr. Miloš Kukačka, DiS., vedoucí úseku nelékařských zdravotnických profesí.

 Zásadním výsledkem cvičení je skutečnost, že bez součinnosti všech složek (ZZS KVK, hlavní dispečer divize Těžba, dispečer HZS, HZS SUas, ZBZS SUas, lezečtí specialisté ZBZS SUas) není možné dopravit včas odbornou zdravotnickou pomoc k postiženému. Podmínkou úspěšného zvládnutí je znalost kontaktních stanovišť a včasné informování se navzájem, zejména dispečerského pracoviště, o požadavcích a probíhajících činnostech. dodal Ing. Zdeněk Dražný, vedoucí sekce, Hlavní inženýr divize Těžba Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s.

TAKTICKÉ CVIČENÍ - SOKOLOVSKÁ UHELNÁ 2015TAKTICKÉ CVIČENÍ - SOKOLOVSKÁ UHELNÁ 2015TAKTICKÉ CVIČENÍ - SOKOLOVSKÁ UHELNÁ 2015TAKTICKÉ CVIČENÍ - SOKOLOVSKÁ UHELNÁ 2015TAKTICKÉ CVIČENÍ - SOKOLOVSKÁ UHELNÁ 2015


plyšák Kryštůfek