Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje > Aktuality > ZÁLOŽNÍ ZDRAVOTNICKÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO

ZÁLOŽNÍ ZDRAVOTNICKÉ OPERAČNÍ STŘEDISKODatum konání:
2.12.2020

Podařilo se vytvořit další pracoviště linky 155. Jde o záložní zdravotnické operační středisko, které jsme schopni spustit do jedné hodiny. Na tomto pracovišti v Sokolově lze pracovat samostatně, nebo souběžně s pracovištěm v Karlových Varech. Zdravotnická záchranná služba využije záložní ZOS pro mimořádné události. Tímto se eliminovalo riziko výpadku zdravotnického operačního střediska Karlovarského kraje, tedy tísňové linky 155.

Již v minulosti jsme se začali zabývat problematikou záložních řešení pro přesun jednotlivých částí zdravotnické záchranné služby v případě mimořádné události. Jednalo se zejména o případy, kdy by došlo například k požáru jakékoli budovy, nahlášení bomby a podobně, tedy kdy je nutné budovu evakuovat. Náhradní řešení pro jednotlivé výjezdové základny (výjezdové skupiny a sanitní vozy) bylo celkem jednoduché. Ukázalo se ale, že nejkritičtější a nejnáročnější je najít řešení pro klíčové pracoviště a tím je zdravotnické operační středisko. Jak všichni víme, bez něj je paralyzován celý chod záchranné služby.

V první fázi jsme museli vyřešit přemístění operačního střediska do jiného prostoru, tedy zřídit „mobilní operační středisko“ pro případ evakuace. Obnášelo to přesun operátorek linky 155 a potřebného zařízení tak, aby nebylo nutné přerušovat provoz tísňové linky a překlápění na operační středisko jiného kraje. S Hasičským záchranným sborem jsme uzavřeli dohodu o dočasném poskytnutí prostoru pro naše operátorky. Vzhledem k tomu, že jde o sousední budovu a v případě evakuace je někdy potřeba dodržet potřebný rádius, chtěli jsme mít i pro tuto situaci řešení. Zázemí u HZS bylo současně plánováno pro pokrytí krátkého časového úseku, tedy například v rámci trvání jedné směny či jednoho dne. Neřešilo to tedy situaci, kdy by bylo ZOS v KV vyřazeno na delší dobu, např. týden, a my jsme museli zařídit pro zaměstnance také zázemí.

V druhé fázi jsme začali pracovat na záložním zdravotnickém operačním středisku v prostorách záchranné služby mimo Karlovy Vary. Výjezdová základna Sokolov byla ideálním místem, které poskytuje veškeré potřebné zázemí a dojezdová doba přemístění je krátká. V letošním roce jsme začali realizovat náročný projekt, kdy jsme chtěli vytvořit paralelní pracoviště tísňové linky 155. Což znamená, že pracoviště ZOS v Karlových Varech a pracoviště záložního ZOS v Sokolově budou pracovat společně a volání na tísňovou linku 155 bude vyzvánět na obou pracovištích.

Nyní je pracoviště záložního zdravotnického operačního střediska připraveno k plnohodnotnému provozu. Je tedy možné ZOS rozšířit o další pracoviště nebo zrealizovat přesun zdravotnického operačního střediska v případě mimořádné události tak, že i po cestě Karlovy Vary – Sokolov budou stále naše operátorky linky 155 na příjmu a budou komunikovat s volajícím i výjezdovými skupinami.

V současné „Covidové“ době se realizace tohoto opatření ukázala obzvlášť výhodná. I záchrannou službu samozřejmě neminuly izolace, karantény a kontakty s covid pozitivními lidmi. Zdravotníci se sice ve službách chrání a snaží se o ochranu i mimo služby, ale je jasné, že zejména kvůli bezpříznakovým projevům je pravděpodobné, že nějaký kontakt v soukromém životě potkají. To pro nás znamená karanténu zaměstnance. Zdravotnické operační středisko, kde pracuje 20 operátorek a operátorů je i v tomto smyslu velmi rizikové a každý výpadek zaměstnance je velmi znatelný. Bezpříznakového zaměstnance v karanténě lze však dle legislativy povolat do služby, ale je třeba zajistit patřičné podmínky. A právě tyto podmínky splňuje záložní operační středisko. Operátor v karanténě je oddělen od ostatních zaměstnanců, ale zároveň pracuje na pracovišti zrcadlícím běžný provoz.

Samozřejmě vidíme využití i v další situaci, která byla prozatím nereálná. Na ZOS v Karlových Varech je omezený počet pracovišť operátora. Je zde vybavení pro 4 operátory ve směně a jedno záložní, které využíváme zejména při výpadku některého pracoviště z důvodu technické poruchy. Což znamená, že v případě, kdy potřebujeme posílit tísňovou linku 155, zde může pracovat pouze 5 operátorů současně. Záložním ZOS v Sokolově a jeho paralelním provozem jsme získali další možnosti jak rozšíření provozu tak i možnost přemístění provozu z jednoho místa do druhého.

Díky podpoře Karlovarského kraje a díky realizovanému projektu IROP se podařilo vybudovat prostory pro koordinaci řešení situace při mimořádných událostech, které umožňují společný postup jednotlivých složek IZS při řízení záchranných a bezpečnostních prací. Jednou z možností využití je též vytvoření pracoviště zdravotnického operačního střediska.

logo EU Evropský fond pro regionální rozvojlogo Karlovarský kraj


plyšák Kryštůfek