Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje > Aktuality > Příběhy o záchrance > PŘÍBĚH 5: Kdo je vlastně zdravotnický záchranář a proč se svěřit do jeho rukou

PŘÍBĚH 5: Kdo je vlastně zdravotnický záchranář a proč se svěřit do jeho rukouNa ZZS KVK pracuje v současné době 20 lékařů a 211 záchranářů. Vozy RZP se záchranáři vyjíždějí k pacientům na území Karlovarského kraje ze 13 výjezdových základen. Pouze na 5 z nich je také výjezdová skupina RV. Toto pokrytí vozy RV však považujeme v současné době za dostatečné.

Obor zdravotnického záchranáře je v České republice vyučován na zdravotnických školách již více než 20 let, přičemž se postupně toto vzdělání stále prohlubuje. Zatímco první ročníky byly pouze dvouletou nástavbou ukončenou maturitní zkouškou, nyní je tento obor vyučován pouze na vysoké škole v bakalářském studijním programu. Zdravotnický záchranář má dnes tedy odborné tříleté vzdělání. Specializace tohoto oboru je unikátní, neboť je studium od samého počátku úzce zaměřené právě na problematiku akutních zdravotních potíží a život ohrožující komplikace chronických chorob v přednemocničním prostředí. Svým rozsahem patří vzdělání zdravotnických záchranářů v České republice k nejkomplexnějším na světě. Přestože jde o akademické vzdělání, je od počátku studia kladen velký důraz na praxi. I přes takto rozsáhlé odborné vzdělání jsou po nástupu na zdravotnické záchranné služby zařazení noví záchranáři do adaptačního procesu.

„Hlavním cílem je připravit nové zaměstnance na specifika konkrétního pracoviště a interní procesy. Zaměstnanec se seznamuje s postupy poskytování přednemocniční neodkladné péče, a to nejen teoreticky, ale zejména prakticky. K tomu významně napomáhá vzdělávací a výcvikové středisko, které je na každé zdravotnické záchranné službě zřízeno ze zákona, což je nespornou výhodou ZZS proti ostatním zdravotnickým zařízením. Délka adaptačního procesu i obsah se na různých ZZS liší,“ doplňuje Mgr. Miloš Kukačka, DiS, vedoucí úseku nelékařských zdravotnických profesí ZZS KVK. V praxi již záchranáři nepopiratelně prokázali, že jsou kompetentní složkou přednemocniční zdravotní péče.

Kdo tvoří výjezdovou skupinu RZP 
Součástí skupiny RZP není lékař. Ve výjezdové skupině RZP jezdí řidič-záchranář a zdravotnický záchranář.

Není řidič jako řidič
Nejprve si povězme něco právě o řidiči-záchranáři. Jedná se o řidiče s akreditovaným kvalifikačním kurzem řidič vozidla ZZS. Úkolem řidiče-záchranáře není pouze dopravit pacienta a kolegy z bodu A do bodu B. Má také své zdravotnické kompetence, pomáhá s ošetřením pacienta a podílí se na záchraně jeho života.

Záchranáři ZZS KVK
Na ZZS KVK je každý nový záchranář, ale i řidič-záchranář, zařazen do 9 měsíčního adaptačního procesu. Nicméně i po jeho skončení další vzdělávání a výcvik pokračují.

„V průběhu adaptačního procesu se každému novému kolegovi věnuje školitel, který dohlíží na to, aby si pod jeho dohledem vyzkoušel všechny základní profesní úkony, seznámil se s chodem pracoviště a specifiky zdravotnického systému našeho kraje. Každý zdravotnický pracovník se pak několikrát ročně účastní interních vzdělávacích akcí zaměřených zejména na poskytování přednemocniční neodkladné péče, které pro ně organizujeme,“ říká PhDr. Nikola Brizgalová, DiS, vedoucí vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS KVK. Další zkušenosti naši záchranáři získávají samozřejmě samotnou praxí. V terénu každodenně řeší situace, které lze získat pouze zkušenostmi (komunikace s pacientem, jeho blízkými, spolupráce se členy ostatních složek IZS, personálem nemocnic atp.).

#ZZSKVK


plyšák Kryštůfek