Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje > Aktuality > Tiskové zprávy > MODERNIZACE VYBAVENÍ Z FONDU ZÁBRANY ŠKOD

MODERNIZACE VYBAVENÍ Z FONDU ZÁBRANY ŠKODDatum konání:
14.10.2015

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje pořídila z prostředků poskytnutých z Fondu zábrany škod nové defibrilátory a plicní ventilátory. Oba přístroje mají život zachraňující charakter.                     

Naše záchranná služba pořídila v září tohoto roku 4 defibrilátory Lifepak 15 a 2 plicní ventilátory Oxylog 2000 plus, z Fondu zábrany škod jsme pro tento účel využili částku 2 miliony Korun českých. Jedná se o obměnu za stávající přístroje, která již byla potřebná. Oba přístroje zachraňují denně životy lidem na území Karlovarského kraje.

defibrilátor

DEFIBRILÁTOR 

je  přístroj, který využívá elektrického proudu ke zvrácení fibrilace komor. Fibrilace komor je velmi zjednodušeně řečeno stav, kdy se srdeční svalstvo  začne nekoordinovaně stahovat. Srdce pak přestane fungovat jako pumpa a dochází k oběhové zástavě. Není-li stav urgentně řešen, dochází k úmrtí. Elektrický výboj má obnovit fyziologickou elektrickou aktivitu, která zajišťuje správné stahování srdečního svalu. Ne vždy se sice podaří patologický stav zvrátit. Včasná defibrilace však zásadním způsobem zvyšuje úspěch kardiopulmonální resuscitace (nepřímé masáži srdce) u srdečních zástav s komorovou fibrilací.

Pořízené přístroje Lifepak 15 však nabízí i další možnost využití. Slouží k měření a monitoraci životních funkcí jako např. krevního tlaku, srdečního pulzu či množství kyslíku v krvi a dalších fyziologických funkcí. V neposlední řadě umožňují záznam EKG, které naši záchranáři natáčejí a vyhodnocují u všech bolestí na hrudi. Jde tedy o přístroj, který se využívá denně a pro naši práci má zásadní význam.

plicní ventilátor

(Foto: zdroj:www.ratowniczy.net)

 

Umělá plicní ventilace je způsob dýchání, při němž přístroj, tedy PLICNÍ VENTILÁTOR, plně nebo částečně zajišťuje  výměnu plynů v plicích. Plicní ventilátor tedy nahrazuje nedostatečné nebo zcela vymizelé, spontánní dýchání. Pořízené přístroje umožňují více ventilačních režimů, jejichž volbou a nastavením lze co nejlépe vyhovět konkrétním potřebám daného pacienta.

 

 

(Foto:zdroj: www.candourmedical.com)                    

Naše poděkování za pořízení přístrojů patří nejen Fondu zábrany škod, respektive České kanceláři pojistitelů, která jej spravuje, ale zejména všem občanům, kteří platí pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Právě z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je část odváděna do zmíněného fondu. Považujeme za důležité všem těmto lidem sdělit, jak bylo z  částí jejich finančních prostředků naloženo.

 

FOND ZÁBRANY ŠKOD, ANEB JAK TO CELÉ FUNGUJE?

Od 1. 1. 2014 spravuje Fond zábrany škod Česká kancelář pojistitelů. Pojišťovny, které jsou oprávněny provozovat na území ČR pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, odvádí 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla do Fondu zábrany škod. Takto získané prostředky jsou rozdělovány mezi hasiče, záchranáře a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích.

 

POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ FONDU

Finanční prostředky Fondu zábrany škod se použijí pro zábranu škod vznikajících provozem vozidel a to pouze na úhradu nákladů spojených s:

  1. pořízením techniky nebo věcných prostředků potřebných pro činnost základních složek integrovaného záchranného systému a ostatních složek IZS poskytujících plánovanou pomoc na vyžádání v oblasti zábrany a prevence škod z provozu vozidel,
  2. úpravou technologií a provozem operačních a informačních středisek hasičského záchranného sboru v souvislosti s poskytováním nezbytné pomoci motoristům,
  3. realizací projektů se zaměřením na bezpečnost silničního provozu schválených vládou, nebo
  4. realizací programů prevence v oblasti škod z provozu vozidel, které navrhla Komise pro tvorbu programů prevence škod a pro rozdělování prostředků fondu.

Z prostředků Fondu zábrany škod se k úhradě nákladů písm. a) nebo b) poskytne nejméně 60 % hasičskému záchrannému sboru a z toho nejméně 20 % jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí. Z prostředků Fondu zábrany škod se dále poskytne nejméně 15 % dalším složkám integrovaného záchranného systému a nejméně 15 % na realizaci projektů a programů písm. c) nebo d).


plyšák Kryštůfek