Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje > Aktuality > Tiskové zprávy > OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2013, ANEB ZÁSADNÍ ZMĚNY NA ZÁCHRANCE

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2013, ANEB ZÁSADNÍ ZMĚNY NA ZÁCHRANCEDatum konání:
30.1.2014

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2013, ANEB ZÁSADNÍ ZMĚNY NA ZÁCHRANCE

Rok 2013 byl pro záchranku rokem změn. Výrazně se začala řešit ekonomika, personální záležitosti a stabilizace celého systému. Vzhledem k tomu, že je naším cílem neustálé zvyšování kvality, zavedlo se i několik novinek. Stabilizace systému se skládala z několika částí. V druhé polovině roku 2012 se nové vedení začalo věnovat přípravě koncepčních kroků, které měly vést jak ke stabilizaci systému, tak k optimalizaci provozu záchranky. V roce 2013 se pak intenzivně pracovalo na realizaci stanovených cílů. „Celková restrukturalizace zdrojů ZZS KVK vedla k dynamicky narůstajícímu výnosu a postupnému snižování nákladů zejména v provozní části v nevýhodných obchodních vztazích, zavedením setkávacího systému a postupné adaptaci zejména práce lékařů na zákoník práce v 2014. Zlepšení v hospodaření ZZS KVK bylo dosaženo za ceny celkem drastických úsporných opatření v provozu, optimalizace zdravotnické péče dle statistických ukazatelů. Za rok 2013 ZZS KVK dosáhla vyrovnaného hospodaření, což se v předešlých letech nedařilo. Tento a ostatní kroky vedoucí ke stabilizaci nebyly jednoduché ani pro vedení, ani pro zaměstnance, ale společnými silami jsme dosáhli plánovaného výsledku, za který je potřeba všem poděkovat.“ řekl MUDr. Roman Sýkora, Ph.D., ředitel ZZS KVK. Mezi strategická rozhodnutí realizovaná v roce 2013 bylo zejména pomoci výjezdovým skupinám a alespoň trochu jim „uvolnit ruce“ od časově zatěžujících případů, které ne vždy spadají do práce záchranářů. Postupným neoptimálním vývojem zdravotnictví v ČR se totiž stalo, že záchranka ve více jak polovině případů jezdí k pacientům, kteří by potřebovali jinou péči, než péči zdravotnické záchranné služby. Tudíž byl zaveden zmiňovaný systém Randes – vous a připravovala se služba Koroner. Dále díky zřízení vzdělávacího a výcvikového střediska a pracoviště krizové připravenosti proběhlo několik vzdělávacích akcí, kde si jak naši zaměstnanci, tak složky IZS, trénovali všechny možné situace v terénu. Práce záchranáře je totiž z největší části o tréningu, záchranář musí mít neustále jak fyzickou, tak psychickou kondici, aby zužitkoval všechny vědomostní dovednosti. Novinkou nepřímo související se vzděláváním je také zavedení pozice manažera kvality a inspektora provozu. Manažer kvality začal fungovat již v roce 2013. Jeho úkolem je zejména nastavit a optimalizovat procesy v celé organizaci, vytvářet a aktualizovat vnitřní předpisy a dohlížet na jejich dodržování, sledovat a zavádět do systému legislativní změny, atd. Tato pozice má zaměstnancům pomáhat rychleji se začlenit do nastaveného procesu. Pracovní pozice inspektora provozu byla v roce 2013 připravována a spuštěna v roce 2014. Inspektor provozu má oproti manažerovi kvality roli interního auditora. V terénu kontroluje dodržování systému a je jakýmsi nástrojem pro vedení a kvalitáře, kam soustředit pozornost a kde více vysvětlovat, školit nebo hledat chybu v systému. Vedení se dále zabývalo systematickým rozmístěním výjezdových základen po prostudování statik počtu výjezdů a dojezdových časů. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro vybudování základen v Teplé a Jáchymově. Pro další období je připraveno vybudování základny v Lubech a posílení základny v Karlových Varech. V následujících letech se bude záchranka více soustředit na získání finančních zdrojů na investiční akce a obnovu techniky, z těchto důvodů se pro nás stalo klíčová pracovní pozice administrace veřejných zakázek. Záchranka, byť s vyrovnaným hospodařením, není schopna vytvářet tak velký investiční fond, aby udržela obnovu vybavení v ideální míře. Důvodem je zejména vysoká pořizovací cena vybavení. Extrémě to pociťujeme zejména na vozech, které nám ročně najedou přes 1,6 milionu kilometrů. V roce 2013 se podařilo díky některým partnerům a našemu zřizovateli pořídit přístrojové vybavení a například nový RV

Tisková zpráva - ohlédnutí za rokem 2013 z 30012014 v .pdf


plyšák Kryštůfek