Fulltextové vyhledávání

PÁD LETADLADatum konání:
8.6.2022

8. 6. 2022 v 10 hodin operátorka linky 155 ZZS KVK přijímá tísňový hovor. Volající popisuje pád letadla do diváckého prostoru, velký počet raněných a několik mrtvých. Scénář, který, doufáme, zůstane jen fiktivním, byl předmětem dnešního prověřovacího cvičení složek IZS v Karlovarském kraji. Naším cílem bylo prověřit reálnou schopnost ZZS KVK provést záchranné práce při mimořádné události s hromadným postižením osob tohoto typu. U všech mimořádných událostí je důležité dobře zorganizovat klíčové činnosti. Čím více je zraněných, tím více hraje čas proti nám a chyby se neodpouští.

 

Na tísňové lince 155 přijímá operátorka zdravotnického operačního střediska tísňovou výzvu. Na leteckém dni v Chebu došlo k pádu letadla mezi diváky. Letadlo se roztrhlo na mnoho částí. Volající vidí hořící vrak letadla a několik hořících stánnků. Operátorka musí vytěžit veškeré informace potřebné k zorganizování a vyslání vhodného počtu výjezdových skupin na místo události. Zjišťuje, že přibližný počet zasažených je asi 80. Oběti letecké nehody jsou rozprostřeny ve vyhrazeném prostoru pro diváky, někteří jsou zaklínění pod troskami letadla. Aktivuje traumatologický plán III. stupně a na místo vysílá 8 vozů RZP ZZS KVK se zdravotnickými záchranáři, 3 RV vozidla ZZS KVK s lékařem a 2 logistické speciály ZZS KVK, tedy technické vozy dodatečným vybavením zdravotnickým materiálem a technikou, dále 3 výjezdové skupiny ZZS SRN, 2 RZP ZZS Plzeňského kraje a leteckou záchrannou službu. Přitom musí zohlednit dojezdové časy a myslet také na dostatečné pokrytí kraje zbylými výjezdovými skupinami pro další tísňové výzvy. Využívá svolávacího systému a povolává záchranáře, kteří nejsou ve směně. O zásahu informuje také ostatní složky IZS. Veškerá komunikace probíhá přes vysílačky na vyhrazeném kanálu a bude tomu tak po celou dobu řešení události.

 

Figuranti byli namaskováni tak, aby jejich zranění odpovídala realitě. Zároveň u sebe mají kartu s informací o stavu jejich základních životních funkcí, od čehož se bude odvíjet další postup záchranářů.

 

Po příjezdu záchranářů na místo události jsou vytvořeny tři sektory. První je tzv. „TŘÍDÍCÍ stanoviště“, kde záchranáři nejprve třídí pacienty do podle závažnosti jejich zranění. Druhým sektorem je „stanoviště PNP“. Zde dochází k samotnému ošetřování pacientů na základě jasně definovaných priorit. Posledním sektorem je pak „stanoviště ODUSNU“, kam záchranáři přesunou ošetřené pacienty připravené k transportu do zdravotnických zařízení. Do identifikační karty pacienta, kterou každý zraněný dostane, je zaznamenáno vše podstatné, co bylo s pacientem v každém sektoru provedeno. Tedy druh jeho zranění, provedené zdravotní úkony, způsob transportu a cílové pracoviště, kam je zraněný směřován.

Záchranáři mají opravdu na pilno. Při třídění pacientů bylo zjištěno, že 11 diváků zemřelo, 43 bylo třeba ošetřit a co nejdříve transportovat do nemocnic. 10 z nich bylo v ohrožení života. Vedoucí odsunu komunikuje se  zdravotnickým operačním střediskem, které na základě informací o kapacitě nemocnic rozhodne o umístění každého z nich. Transport může být prováděn leteckou záchrannou službou, sanitními vozy RZP a vozy dopravní zdravotní služby.

 

Cvičení je ukončeno ve 14 hodin. Všichni pacienti, kteří vyžadovali další zdravotní péči, byli předání personálu ve zdravotnických zařízeních. V reálné situaci by se naši záchranáři vraceli na své domovské výjezdové základny, kde připraví sanitky k dalšímu výjezdu. V rámci cvičení je ale ještě třeba provést debrífing celého zásahu. Tato část je velmi důležitá, protože v jejím rámci dojde na vyjasnění všech nejasností a dotazů ze strany cvičících a poznatků ze strany pozorovatelů a figurantů.

Závěrem lze říci, že cvičení bylo velmi přínosné a potvrdilo schopnost posádek ZZS Karlovarského kraje řešit mimořádné situace s velkým počtem zraněných osob. Spolupráce mezi složkami IZS probíhala bez komplikací.  Podněty, které ze cvičení vzešly, budou zohledněny v dalším výcviku a odborné přípravě našich zaměstnanců. Zbývá tedy jen poděkovat všem, kteří se na přípravě cvičení podíleli a díky nimž bylo cvičení velmi věrohodné. A samozřejmě také všem, kteří se aktivně cvičení zúčastnili, za jejich nasazení a profesionální přístup.

 

Fotogalerie: https://www.zzskvk.cz/fotogalerie/pad-letadla-cviceni-cheb-08062022


plyšák Kryštůfek