Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje > Aktuality > Tiskové zprávy > TELEMEDICÍNA NA ZZS KVK – PŘENOS ZVUKU

TELEMEDICÍNA NA ZZS KVK – PŘENOS ZVUKUDatum konání:
23.5.2022

V rámci rozvoje telemedicínských metod jsme dospěli u Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje do fáze, kdy nás začala zajímat kromě audio video konzultací také možnost přenosu měřených dat od pacienta k lékaři ve vzdáleném bodě. Jedním z těchto prvků je přenos poslechového nálezu pacienta tak, aby si ho mohl vyslechnout konzultující lékař a poskytnout tak záchranářům na místě de facto lékařské konzilium.

Přenos poslechového nálezu umožňuje elektronický fonendoskop, který je v současnosti již dostupný na trhu. Pomocí tohoto fonendoskopu lze pořizovat nahrávky a archivovat poslechové nálezy, ať už se jedná o poslech dýchání, nebo srdečních ozev. Další výhodou je schopnost fonendoskopu zesílit poslechový nález, případně odfiltrovat ruchy z okolí.

Pro další výzkum v této oblasti jsme si pořídili zatím tři tyto fonendoskopy, s kterými hodláme dále pracovat a testovat je. Původní myšlenka používat elektronické fonendoskopy více méně pouze k lékařským konziliím byla rozšířena o několik dalších prvků, které nabízí technické možnosti těchto zařízení.

Zajímá nás uplatnění těchto poslechových nálezů v diagnostice respiračních a kardiologických chorob se zaměřením na akutní pacienty v přednemocniční neodkladné péči. Pokud zvládneme technologickou stránku problematiky, bude nás zajímat porovnání této diagnostiky s klasickými poslechovými nálezy lékařů, zejména porovnání citlivosti a spolehlivosti těchto metod.

Jedná se o poměrně komplexní studium, které překračuje možnosti samotné Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje. Z tohoto důvodu hodláme do této studie zapojit další subjekty, které nám s danou tématikou pomohou. Jsme na začátku jednání o spolupráci, nicméně podoba budoucího týmu je již navržena.

V první řadě hodláme spolupracovat s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT. Máme za sebou sérii jednání a v říjnu loňského roku jsme podepsali memorandum o spolupráci. Dalším členem týmu bude firma MagicWare s.r.o., která projevila zájem o tuto problematiku. V současnosti jsme ve fázi připomínkování smlouvy o spolupráci s těmito subjekty, kterou hodláme v nejbližších týdnech podepsat. Úkolem těchto spolupracovníků bude především tvorba příslušného software pro práci s poslechovými nálezy.

Kromě výše zmíněného týmu s námi bude volnějším způsobem, formou sdílení dat, spolupracovat urgentní příjem dětí FN Motol, kde budou pořizovány nahrávky dětských akutních pacientů, obdobný sběr dat u dospělých chystáme na urgentním příjmu FN Královské Vinohrady. Databáze, která takto vznikne, bude k dispozici všem zúčastněným. Ve fakultních nemocnicích mohou být nahrávky využity k výukovým účelům, v užším týmu ZZS KVK, ČVUT FBMI a MagicWare s.r.o. budou zpracovávána dále pro účely popsané v odstavcích výše.

Souhrnně řečeno se jedná o výzkum, respektive studie v oblasti, která je v současnosti v plenkách a praktické použití těchto metod, případně jejich definování v rámci současné diagnostiky je polem z velké části neprobádaným. ZZS KVK tak má možnost podílet se na nejnovějších trendech (nejen) v přednemocniční medicíně a dalším směrování medicínského vývoje.

 


plyšák Kryštůfek