Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje > Aktuality > Tiskové zprávy > Elektronizace ZZS KVK

Elektronizace ZZS KVKDatum konání:
5.10.2022

ZZS KVK se v rámci dotačních programů ReactEU (IROP 1) a eGovernement (IROP 2) rozhodla v letech 2022 až 2023 plně elektronizovat zpracování, předávání a archivaci své zdravotnické dokumentace a posílit své zabezpečení.

Rozhodnutí investovat do kybernetického zabezpečení v naší organizaci bylo motivováno především bezpečnostní situací, potřebou ochrany dat a následně pak mediálně dokumentovanou sérií kybernetických útoků. Potřebu této investice stvrdil externí audit realizovaný na podzim roku 2021, který zmapoval současnou situaci naší organizace. Na podkladě výsledků tohoto auditu byla zpracována studie proveditelnosti a následně zadávací dokumentace veřejné zakázky.

Implementace systému kybernetického zabezpečení s využitím programu ReactEU bude zahrnovat nejenom nové hardwarové a softwarové prvky, ale také řadu organizačních opatření, která se k tomuto zabezpečení vážou. Odolnost systému bude před implementací nového systému a následně i po ní testována penetračním testem, který prověří účinnost ochranných prvků a bude vyhledávat další možná rizika prolomení systému. Kompletní systém nebude zahrnovat pouze prvky na obranu proti vnějším útokům, ale také vnitřní zabezpečení, jako je například přidělování přístupových práv jednotlivým uživatelům, nebo sledování jejich aktivit v síti.

Další oblast, na kterou se v projektu zaměříme, je zdravotnická dokumentace. Zpracování zdravotnické dokumentace probíhá v naší organizaci již v současnosti z  části v elektronické podobě, nicméně v této oblasti hodláme s využitím dotačního programu eGovernement elektronizovat veškerou práci s touto dokumentací. Jedním důvodem je větší efektivita práce a druhým je směřování legislativy k tomuto systému.  To zahrnuje i možnost tuto dokumentaci opatřovat elektronickými podpisy, což je prvním krokem pro předávání v elektronické podobě např. na příjmovém oddělení nemocnice, na které tak budeme do budoucna připraveni Hlavním cílem je však nyní ukončení ukládání dokumentace v papírové podobě. Elektronický archiv pak postupně nahradí archiv papírový, čímž dojde k úspoře prostor,  zamezení znehodnocení papírové podoby různými okolními vlivy, zároveň se tak zjednoduší manipulace s archivovanými soubory, od jejich zařazování do archivu, přes snazší vyhledávání, až po automatizované vyřazování z archivu po uplynutí zákonné lhůty jejich uložení.

Jedná se o projekty za 42 mil. Kč. Z toho bude 85 %, tedy téměř 36 mil. Kč hrazeno z výše zmíněných dotací EU, 15 % bude příspěvek zřizovatele. Oba tyto projekty završí proces elektronizace naší organizace plně v duchu trendů 21. století.


plyšák Kryštůfek