Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje > Aktuality > Tiskové zprávy > EVROPSKÉ DOTACE JSOU VÝZNAMNÝM ZDROJEM FINANCOVÁNÍ NAŠEHO VYBAVENÍ

EVROPSKÉ DOTACE JSOU VÝZNAMNÝM ZDROJEM FINANCOVÁNÍ NAŠEHO VYBAVENÍDatum konání:
14.11.2022

Tisková zpráva v .p

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje se intenzivně věnuje oblasti čerpání evropských dotací. Jedná se o významný podíl ve financování renovací techniky a vybavení, ale také vzdělávání, rozvoje technologií, elektronizace a zabezpečení v kyberprostoru. V letech 2021/2022 se podařilo získat 90 milionů Kč a dalších 90 milionů Kč nám bylo přiděleno na projekty pro období 2023 až 2025.

ZZS KVK využívá pro financování svých investic v letošním roce a v letech následujících peníze z evropských dotací, z tzv. Integrovaných regionálních operačních programů, IROP a IROP 2.

 

V rámci původního programu IROP z let 2014 až 2020 byla dodatečně vyhlášena na podzim roku 2021 výzva ReactEU, ve které byly alokovány zbývající prostředky tohoto programu. Zdravotnické záchranné službě

Karlovarského kraje se podařilo z této dotace získat finanční prostředky v celkové výši 90 mil. Kč na následující tři investiční akce:

1/ zpětné profinancování cekem 10 RZP vozidel, která byla pořízena v letech 2020 a 2021, a pořízení dalších 5 RZP vozidel v roce 2022, a to včetně vybavení zahrnujícího defibrilátory, ventilátory, odolné tablety a vozidlové termotiskárny.

Peníze, které jsme získali zpětným proplacením RZP vozidel z roku 2020, použijeme na obnovu technického vozového parku. Tato zakázka zahrnuje tři osobní vozidla pro techniky oblastí, vozidlo inspektora provozu, vozidlo spojaře, vozidlo technika přístrojů a svozovou dodávku.

 

Finanční obnos, který nám byl proplacen zpětně za RZP vozidla z roku 2021, bude eventuálně využit na financování implementace elektronického odesílání dat a pořízení elektronického archivu v případě, že by se nám nepodařilo zařadit se do otevřené výzvy e-Government, viz níže. Pokud budeme do této výzvy zařazeni, je pak využití finančního obnosu z proplacení RZP vozidel z roku 2021 v režii krajského zřizovatele.

2/ další investiční akcí, která bude hrazena z výzvy ReactEU, je pořízení vozidel pro pracoviště krizové připravenosti. Jedná se o dvě osobní vozidla vybavena na úrovni zásahových vozů RV, vozidlo koronera, užitkové terénní vozidlo a dvě dodávky pro přepravu osob.

3/ třetí investiční akcí, jejíž realizaci umožňuje výzva ReactEU, je kybernetické zabezpečení naší organizace, které zahrnuje především implementaci příslušného softwarového vybavení, ale také doplnění stávajícího hardwaru, zavedení řady organizačních opatření a následně proškolení zaměstnanců.

 

Výzvy v rámci programu IROP 2, který pokrývá období let 2021 až 2027, jsou po přípravách vyhlašovány postupně v letošním roce 2022. Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje hodlá využít dotace programu IROP 2 jednak z alokace pro integrovaný záchranný systém, jednak v rámci otevřené výzvy e-Government.

Alokace pro IZS v celkové výši 90 mil. Kč zahrnuje následující projekty:

1/ stavba nové výjezdové základny v Lubech. V současnosti je před dokončením projektová dokumentace a probíhá příprava na stavební řízení. Výjezdová skupina v Lubech tak získá plnohodnotné zázemí namísto stávajícího pronájmu.

2/ další projekty jsou ve fázi přípravy a zahrnují pořízení dalších RZP vozidel, náš podíl na financování projektu Společného operačního střediska IZS a vybudování výcvikového pracoviště zdravotnického operačního střediska.

Finanční prostředky z otevřené výzvy e-Government hodláme v případě úspěšné žádosti využít k financování kompletní elektronizace zdravotnické dokumentace, elektronického odesílání dat a elektronického archivu, jak již bylo uvedeno výše.

Souhrnně se jedná o využití evropských dotací ve výši cca 200 mil. Kč s tím, že dojde nejenom k renovaci techniky, kterou využívá Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, ale zejména pokračující elektronizace nás posune i kvalitativně na novou úroveň, ať už se jedná o práci s dokumentací, komunikační možnosti, neb zabezpečení organizace v kyberprostoru.

 

 

dotace EU
IROP 2021-2027
IROP 2014-2020


plyšák Kryštůfek