Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje > Aktuality > Tiskové zprávy > OPAKOVÁNÍ DĚLÁ MISTRA

OPAKOVÁNÍ DĚLÁ MISTRADatum konání:
11.4.2022

 

Opakování dělá mistra a u nás navíc není prostor na chyby. Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje má propracovaný systém postupů poskytovaných služeb a s tím související interní vzdělávání a ověřování kompetencí. Již dříve jsme informovali, že jsme se z několika důvodů vydali cestou rozšiřování kompetence záchranářů. Ti vyjíždějí k 80 % pacientů samostatně, bez lékaře, navíc lékařů je stále na trhu práce nedostatek. Tento systém praktikujeme už pár let a stále ho rozvíjíme. Aby byl bezpečný, musíme věnovat čas intenzivnímu vzdělávání a ověřování kompetencí našich zaměstnanců. Témata interního školení se vybírají zejména z oblasti činností, které jsou velmi náročné či složité, z oblasti nově přidělených kompetencí a z oblasti situací, se kterými se záchranáři setkávají při výjezdech méněkrát, tedy nejsou naším denním chlebem.

 

POVINNÉ INTERNÍ ŠKOLENÍ

Týká se všech zdravotnických pracovníků pracujících ve výjezdových skupinách ZZS KVK. Letošní školení začalo v únoru a pokračuje téměř do konce dubna. Tématem 2022 je kardiologie a imobilizační pomůcky.

A jak to na takovém školení vypadá? Informace, test a konec? Jak jsme říkali, u nás není prostor na chyby, a proto musí být i vzdělávání propracované. Jde o simulované případy, které se snažíme co nejvíce připodobnit realitě. Během školení dochází k rozdělení na dvě skupiny. První tvoří záchranář či lékař, druhou pak řidič vozu ZZS. Každý se věnuje jen těm činnostem, které jsou v jeho kompetenci a ve kterých si musí být jistý.

ŘIDIČI VOZU ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY se školí na použití imobilizačních pomůcek u traumatického pacienta (úrazové děje) v návaznosti na podzimní školení „Traumatologie“, při kterém řešili modelové situace. V rámci školení probírají a zkouší použití pomůcek ve výbavě vozů ZZS a zaměřují se na indikace a kontraindikace použití, manipulují s motorkářem ve všech možných pozicích, sundávají helmu, trénují použití krčního límce, pánevního fixátoru, extenční dlahy, scoop rámu a vakuové matrace.

ZÁCHRANÁŘI A LÉKAŘI mezitím mají přednášku na téma „Kardiologie“, kterou vede lékař. V této přednášce je probrána problematika hodnocení srdečního rytmu a problematika akutního koronárního syndromu (infarktu). Následně se rozdělí na dvě skupiny a postupně absolvují dva workshopy. První se věnuje praktickým cvičením s lékařem, kdy jsou vyhodnocovány srdeční arytmie (srdečního rytmu) a druhá se věnuje praktickým dovednostem s monitorem, též cestou modelových situací. Zde je využita multifunkční figurína, která umí simulovat celou škálu arytmií. Řeší se praktické postupy při výskytu bradyarytmií s využitím zevní stimulace, tachyarytmií s provedení kardioverze a v neposlední řadě je probráno vše, co je spojeno s problémy  implantabilních pulsních generátorů, jako např. implantovaný kardiostimulátor a kardioverter-defibrilátor, jsou zmíněny indikace k použití magnetu. Na závěr každého školení je pro účastníky připraven test, který je vyhodnocením znalostí ke konkrétní problematice. Téma kardiologie bylo vybráno pro nutnost zopakování některých ne příliš často používaných dovedností, zároveň hodnocení EKG  patří do kategorie náročnějších a složitějších činností.

Od října do začátku prosince bude probíhat školení druhého tématu povinných interních školení, konkrétně se bude VVS věnovat kardiopulmonální resuscitaci ve spojitosti s gynekologií a porodnictvím. Budou využity figuríny pro resuscitaci dospělé pacientky a novorozence a dále porodní model k nácvikům komplikovaných porodů. Figuríny jsou propracované interaktivní modely vytvořené pro simulační medicínu. Konkrétně porody v přednemocniční péči jsou obávaným tématem pro mnoho záchranářů a jejich opakování má vždy skvělou odezvu.

 

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST S HROMADNÝM POSTIŽENÍM OSOB

Mimořádná událost s hromadným postižením osob pro nás bude vždy situací, kterou zažijeme jen párkrát ročně. Což je skvělá zpráva z pohledu každého člověka. Z pohledu záchranáře je to ale problém. Jde o situaci, která se v našem kraji odehraje v průměru 1x – 2x ročně, činnost záchranářů z pohledu poskytování péče má jiná pravidla než ta, kterou denně zažívají v běžných výjezdech. Navíc organizačně je tato akce velmi náročná. Škála zranění je různá, od drobných oděrek, po těžce zraněné pacienty různého věku. Jak jde člověku činnost, kterou dělá maximálně párkrát za život a jak moc si vzpomenete, co přesně a ve které fázi má udělat u postupu, který zná jen teoreticky, ale nikdy  ho nezažil? Mimořádná událost je rozhodně téma, které každoročně musíme zařazovat do našeho systému vzdělávání zdravotnických pracovníků, aby si situaci alespoň jednou ročně zažili, i když jen simulovanou.

V květnu naše vzdělávací a výcvikové pracoviště ve spolupráci s pracovištěm krizové připravenosti ZZS KVK chystá školení na mimořádné události s hromadným postižením osob formou praktických nácviků.  Toto školení bude zaměřeno na strategické body řešení mimořádných událostí. Na tyto nácviky budou vyhrazeny čtyři termíny a další čtyři budou v září letošního roku, aby došlo k proškolení všech zdravotnických pracovníků ve výjezdu, spolupracovat při těchto školeních bude také zdravotnické operační středisko ZZS KVK.

 

ROZŠIŘOVÁNÍ KOMPETENCÍ ZDRAVOTNICKÉHO ZÁCHRANÁŘE

Ve chvíli, kdy jsme si jisti, že zaměstnanci si nově přidělené kompetence osvojili a bylo ověřeno, že dovednost bezpečně ovládají, můžeme přistoupit k dalšímu posunutí hranice a připravit další intenzivní školení, výsledkem kterého je získání další kompetence.

V lednu prošli někteří záchranáři čtyřmi termíny několikahodinového proškolení individuální kompetence zdravotnického záchranáře pro podání Sufentanilu bez konzultace s lékařem RV ZZS KVK. Součástí byla samozřejmě prezentace s informacemi o indikacích, kontraindikacích k podání tohoto opiátového analgetika. Velký důraz je kladen na řešení komplikací po podání Sufentanilu. Záchranáři absolvovali nácviky, při kterých řešili různé modelové situace (s živým figurantem nebo multifunkční figurínou). Museli se správně rozhodovat, zda podat či nepodat toto analgetikum a zároveň řešili případné komplikace, které se mohou vyskytnout. V současnosti získalo tuto kompetenci 50 našich záchranářů, což je téměř polovina z celkového počtu. Podávání Sufentanilu je u těchto záchranářů pečlivě sledováno v rámci statistických vyhodnocení současně s hodnocením přítomnosti nežádoucích účinků po podání. Tuto kompetenci ZZS KVK aplikovalo do praxe již v roce 2020 v rámci studie, kdy při jejím vyhodnocení se ukázalo, že zdravotničtí záchranáři ji využívají často, bez většího výskytu komplikací s podáním spojených a systém je bezpečný. Ostatní záchranáři, kteří kompetenci nemají, musí podání analgetik telefonicky konzultovat se sloužícím lékařem RV ZZS KVK. Zvyšování kompetencí zdravotnické záchranáře motivuje k prohlubování vzdělávání s výsledkem větší samostatnosti během řešení specifických situací.

V září se bude VVS věnovat další z plánovaných individuálních kompetencí pro zdravotnické záchranáře, a to konkrétně řešení dušností u pacientů s astma bronchiale a chronickou obstrukční chorobou plicní, podstatou bude samostatné podání kortikoidů a nebulizací bez konzultace s lékařem. Během školení budeme vyhodnocovat poslechové nálezy na plicích a řešit diferenciální diagnostiku, která s touto problematikou souvisí. Zároveň je plánované spojení s kompetencí k podání Tensiominu u pacienta s hypertenzí (vysoký krevní tlak). Předpokládaný počet zájemců je přibližně stejný jako u podání Sufentanilu. Přidání další z individuálních kompetencí podporuje zájemce v dalším vzdělávání a samostatnosti během řešení přednemocniční neodkladné péče.

robotický simulátor pacienta
imobilizace pacienta


plyšák Kryštůfek