Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje > Aktuality > Tiskové zprávy > ZKRÁCENÍ DÉLKY BOLESTI NAŠIM PACIENTŮM PO ÚRAZU

ZKRÁCENÍ DÉLKY BOLESTI NAŠIM PACIENTŮM PO ÚRAZUDatum konání:
19.4.2022

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje publikovala studii o navýšení kompetencí zdravotnického záchranáře při léčbě bolesti u pacientů s úrazy. Podání léku tlumícího bolest je v kompetenci lékaře. Naši záchranáři tak jeho podání na výjezdu bez přítomnosti lékaře museli telefonicky konzultovat. To samozřejmě oddalovalo čas úlevy od bolesti. Nyní na ZZS KVK mohou lék podat záchranáři samostatně, bez konzultace. Nově zavedený systém je funkční, bezpečný a jednoznačně ku prospěchu pacientovi.

Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje, příspěvková organizaci byla opublikována studie o léčbě bolesti u pacientů s úrazy do prestižního medicínského časopisu BMC Emergency Medicine. Studie se zabývala problematikou, kdy zdravotnický záchranář v přednemocniční neodkladné péči nemůže na místě zásahu sám, bez konzultace s lékařem, indikovat podání analgetik – léků proti bolesti. Z tohoto důvodu může docházet k časovým prodlevám, které prodlužují utrpení a bolest pacienta s akutním traumatem.  ZZS KVK se rozhodla do této problematiky zasáhnout a přidat zdravotnickým záchranářům kompetenci k léčbě bolesti opioidem, v tomto případě nitrožilně podávaným sufentanilem.

V letech 2020 a 2021 ZZS KVK realizovala výzkum v této problematice, jehož prvním cílem bylo hodnocení subjektivního vnímání potřeby léčby bolesti mezi zdravotnickými záchranáři a zjištění jejich ochoty přijmout kompetenci k podávání sufentanilu bez konzultace lékaře. Druhým cílem bylo vytvoření a implementace vzdělávacího programu pro získání této dobrovolné kompetence. Třetím cílem bylo zhodnocení výskytu komplikací intravenózně podávaného sufentanilu samostatně zdravotnickými záchranáři. První cíl byl zpracován formou dotazníkového šetření mezi 118 zdravotnickými záchranáři Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje. Druhý cíl byl realizován tvorbou a implementací vzdělávacího programu pro získání kompetence k podání sufentanilu u pacientů s akutním traumatem. Následně byl sledován výskyt komplikací během 6 měsíčního období porovnáním dvou skupin intravenózního podání sufentanilu u 158 pacientů na základě samostatného podání v rámci kompetence nebo podání po telefonické konzultaci s lékařem.

Mezi záchranáři byl velký zájem o kompetenci umožňující pacientům časněji ulevit od bolesti, dokud nepřijede nebo situaci nezkonzultuje lékař. Na tomto základě byl vypracován a implementován vzdělávací program k dobrovolnému získání kompetence. Byla stanovena indikační kritéria: akutní bolest traumatického původu u dospělého pacienta, který je při vědomí a je oběhově stabilní. Následně byla 39 absolventům vzdělávacího programu udělena kompetence k podávání sufentanilu. Při hodnocení komplikací ani u jedné ze sledovaných skupin nedošlo k žádným závažným nežádoucím účinkům. Celkově tedy možnost podání účinné léčby bolesti zdravotnickými záchranáři byla prokázána jako nejen proveditelná, ale i bezpečná.

Zdravotnická záchranná služba tak nyní dokáže zkrátit dobu utrpení pacienta při akutním traumatu a zefektivnit i léčbu na místě bez nutné konzultace nebo přítomnosti  lékaře na místě události.

studie: https://bmcemergmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12873-022-00622-8


plyšák Kryštůfek