Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje > Aktuality > Tiskové zprávy > ZÁCHRANKA MÁ NYNÍ ROBOTICKÉ POMOCNÍKY, NEJEDNÁ SE VŠAK O PŘÍSTROJE, NÝBRŽ O PACIENTY

ZÁCHRANKA MÁ NYNÍ ROBOTICKÉ POMOCNÍKY, NEJEDNÁ SE VŠAK O PŘÍSTROJE, NÝBRŽ O PACIENTYDatum konání:
13.2.2019

Pacientský simulátor SimMan 3G (dospělá figurína), figurína multitrauma a simulátor 5letého dítěte jsou robotické multifunkční figuríny, které fungují stejně jako lidské tělo (disponují činnostmi - dýchání, srdeční činnost, mrkání, reakce zornic, vydávání zvuků, pocení, atd.). Zároveň umí nasimulovat různé zdravotní potíže a reagují přesně tak, jako živý člověk, a to i na zahájené ošetření a léčbu. Karlovarský kraj získal finanční podporu na projekt Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 27 Vzdělávací a výcviková střediska IZS. Z evropských dotací tak pořídil pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje tuto moderní simulační techniku. Součástí je také výcvikové pracoviště operátora tísňové linky 155 a multimediální učebna Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS KVK.

Projekt IROP 27 – „Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“

Cílem projektu Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek ZZSKVK je pořízení technologií, simulačních technologií, technického a technologického vybavení nezbytného pro výuku a odbornou přípravu, včetně výukového softwaru a výcvikových a vzdělávacích pomůcek za účelem dosažení rozvoje dovedností, odborných znalostí a zvýšení úrovně součinnosti základních složek IZS při řešení rizik vzniklých mimořádnými událostmi vyvolanými změnou klimatu a rizik havárií ropných látek.

 Vybavení pořízené v rámci projektu:

  • Výukové modely pro simulace odborných zdravotnických zásahů:
  • Pacientský simulátor 5tileté dítě
  • Pacientský simulátor dospělý
  • Figurína multitrauma
  • Trenažery a vybavení pro výcvik
  • Výcvikově pracoviště ZOS – hardware, software, licence, implementace, konfigurace, stůl, server pro vytvoření reálného pracoviště.
  • Multimediální a technické vybavení vzdělávacího a výcvikového střediska – interaktivní tabule, projektor, multifunkční tiskárna, server.

 V rámci projektu byly pořízeny prostředky a zařízení pro provedení moderního výcviku simulačními a praktickými metodami a zvýšení kapacity vzdělávacích a výukových prostor za účelem zkvalitnění odborné přípravy jak záchranářů, tak příslušníků základních složek IZS a možnosti adekvátní a koordinované reakce na mimořádné události. „Výukové modely pro simulaci odborných zdravotnických zásahů a multimediální a technické vybavení VVS ZZS KVK tak bude k dispozici také při školeních a cvičeních, které probíhají na ZZS KVK v rámci součinnosti se základními složkami IZS.“ doplnil MUDr. Jiří Smetana, ředitel záchranné služby.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU. Moderní technologie už dnes nacházíme ve všech aspektech našeho života, ani záchranka nemůže zůstat pozadu. Proto mě těší, že se nám pro výcvik záchranářů podařilo získat špičkovou techniku, díky které mohou zlepšovat své dovednosti v takřka reálných podmínkách. Celkové výdaje projektu představují částku 5, 6 milionu korun, z toho 85 procent tvoří příspěvek z evropských fondů, 10 procent, tedy přes půl milionu korun, hradí Karlovarský kraj a zbývajících 5 procent jde ze státního rozpočtu,“ vyčíslil Ing. Jan Bureš, krajský radní pro oblast zdravotnictví.

Pacientské simulátory odráží skutečné reakce pacientů. „Lze na nich naprogramovat libovolný scénář – zdravotní problémy pacienta, na které záchranáři musejí reagovat a pacienta zajistit, ošetřit a zaléčit. Tyto funkce výrazně pomohou našemu internímu vzdělávání zaměstnanců a ověřování jejich znalostí. Nyní totiž dokážeme nasimulovat jednotlivé situace, které jsme dříve museli jen popisovat a záchranáři si je museli představovat. Nyní mají před sebou téměř reálného pacienta, který s nimi může komunikovat, který má reálné projevy zdravotních problémů, a který umí reagovat na zvolený postup ošetření či podání léků.“ vysvětlila PhDr. Nikola Brizgalová, DiS., vedoucí vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS KVK.

Jedná se zejména o nácvik činností v programu pro operátory a v mapových podkladech. Nejvíce toto pracoviště oceníme u zácviku nových operátorů a také při opakování činností, které nejsou v programech používány denně.“ popsal přínos pro operátory linky 155 Bc. Radek Hes, vedoucí Zdravotnického operačního střediska ZZS KVK.

logo IROP


plyšák Kryštůfek